Kukhothame amakhosi elandelana

1350

MTHOBISI SITHOLE

YINKOSI yakwaHlongwa KwaMaphu-mulo, uSphamandla Hlongwa edlule ngoLwesine.
YINKOSI yaseMabomvini eMsinga, uJoseph Ngubane ehambe ngoMgqibelo.
Yinkosi yakwaMabaso eMsinga, uThembitshe Mabaso.

UMKHUNKULI uyachanasa eNdlini yabaHoli boMdabu yaKwaZulu-Natal njengoba kukhothame amakhosi amathathu elandelana emuva kokuba ebike ukudunguzela esikhathini esifushane ngaphambi kokuba adlule emhlabeni. 

NgoLwesine kudlule emhlabeni iNkosi Sphamandla Hlongwa yaKwaMaphumulo, okuthe kusabhekwe lokho, ngoMgqibelo kwadlula iNkosi yasemaBomvini, eMsinga, uJoseph Ngubane elandelwe yi-Nkosi Thembitshe Mabaso izolo ngeSonto nayo engeyaseMsinga. 

Ngokuthola kweLANGA, iNkosi Ngubane ikhale ngesisu ngoMgqibelo kwathi ntambana yaphuthunyiswa esibhedlela lashona nayo. INkosi Mabaso kuthiwa ingeniswe esibhedlela nayo idunguzela yakhothama izolo ekuseni. 

Ilungu lomndeni wakwaNgubane, uMnu Mzokhanyayo Ngubane, lithe namanje kusenzima ukukholwa ngokubehlele. Lithe inkosi ibingenalutho ngaphandle kwesisu ekhale ngaso ngosuku olulodwa nalo olungaphelanga.

“Okwamanje sisalindele imibiko kadokotela mayelana nokuhlolwa kwesidumbu ukuze uma kuwukuthi yiCovid-19, siqinisekise ukuthi silandela imigomo efanele. Indlela okumsheshise ngayo umfowethu, akalitholanga nethuba lokubona udokotela,” kusho uMnu Ngubane. 

UMnu Senzo Mabaso uthi ukudunguzela kweNkosi yakwaMabaso bekungesikhona okokuqala kwenzeka njengoba ibigqigqa esibhedlela ihlushwa yizinso. 

“Besinethemba lokuthi akukhona ukugula okunamandla okungaze kumthathe ubaba. Sisathukile kwazise ukushonelwa yinto esingayazi lapha ekhaya,” kusho uMnu Mabaso. 

IMeya yaseMsinga, uNkk Zibuyile “Zano” Ngcobo, ithe umonakalo mkhulu kakhulu eMsinga kanti umasipala usukhiphe imali eningi ulekelela imindeni engcwabayo. 

“Kuzwela kakhulu ezinhliziyweni zethu, ikakhulukazi njengoba sekuhamba namakhosi okuyiwona esithembele kuwona eMsinga,” kusho uNkk Ngcobo.

 IMeya yaKwaMaphumulo, uNkk Zibuyisile Khuzwayo-Dlamini, ithe iNkosi Hlongwa bazoyikhumbula ngamagalelo ayo emkhandlwini kamasipala nasekomidini lezokuthuthukiswa komnotho nokusizakala komphakathi ngenxa yokukhathalela abantu. Ithe inkosi ibungumholi okhaliphile, ozithobile futhi ohlonishwayo KwaMaphumulo. 

UMntwana uThulani Zulu okhulumela iNdlunukulu, uthe bayadabuka ngokuwa kwezinsika zeSilo samabandla wonke, uZwelithini kaBhekuzulu. 

“ISilo sikhuthaza abantu ukuba bahlale emakhaya, bayeke ukuya emingcwabeni ngoba sekutholakele ukuthi abantu abaningi babuya nokufa kuyona (Coronavirus),”esho . 

INkosi Phathisizwe Chiliza engusihlalo wendlu yabaholi bomdabu KwaZulu-Natal, iduduze izizwe zamakhosi ngenxa yalesi simo. Inxuse imiphakathi ukuthi iyeke ukuyolilela abashonelwe yizihlobo ngenxa yesimo umhlaba obhekene naso. 

“Kubuhlungu kakhulu ukuthi ukufa kulokhu kushaya kuphindelela eMzinyathi. Ingonyama ikhathazeke kakhulu ngokulimala kwamakhosi, siyanxusa nabantu ukuba bazigade, singashaywa yinduku eyodwa,” kusho iNkosi uChiliza. 

Okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokubambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Senzelwe Mzila, uthe badlulisa amazwi enduduzo emindenini nezizwe zonke ezilahlekelwe. 

“UNgqongqoshe Sipho Hlomuka ukhala kakhulu ngenxa yokuthi amakhosi abambe iqhaza elimqoka ezindabeni zomdabu nasekwakheni isizwe esiqotho,” kusho uMnu Mzila.

Previous articleI-Leopards ivuke ngeBhakabhaka
Next articleKushone umbhishobhi