Kukhunjulwe ingqalabutho kwezokuloba ngesiZulu

200

PHUMLANI GAMA

UKHUNJULWE ngedili lomcimbi uSolwazi Benedict Wallet Vilakazi (osesithombeni), owaba ngowokuqala kwabamnyama ukuthola iziqu zobudokotela ezilimini zomdabu eNingizimu Afrika. 

UVilakazi – owazalelwa eGroutville, KwaDukuza ngo-1906, wadlula emhlabeni ngo-1947 – ubekhunjulwa emcimbini obusemishini yamaKhatholika eMariannhill, eThekwini. Kuvela ukuthi wayezicelele ukungcwatshwa kule mishini nokuthi ithuna lakhe libekwe eduze kwendlela okuhamba kuyona izingane zesikole. Lo mcimbi ubuhlelwe yinkampani yababhali besiZulu, uSiba, eholwa nguSolwazi Sihawu Ngubane. 

UMnu Mandla Ndlovu oyisekela likasihlalo wale nhlangano, uthe: “Ngaphandle kweqhaza lakhe lokubhala nokuba ngowokuqala ukuthola iziqu zobudokotela ohlangothini lwezilimu zomdabu, okunye okubalulekile wukuthi waba ngowokuqala omnyama owathola ithuba lokufundisa eWits University. Kunezikole ezimbili zaseGoli eziqanjwe ngaye, kunomgwaqo iVilakazi St, eSoweto oqanjwe ngaye. 

“Lo mgwaqo ubaluleke kakhulu kuleli ngoba kuwona kunomuzi kaMnu Nelson Mandela owaba ngumengameli wokuqala wentando yeningi kuleli. Simtusa ngeqhaza lakhe nesibindi sokubhala ngesiZulu ngesikhathini lapho sasingafuneki ngenxa kahulumeni owawubusa ngaleso sikhathi. Kunenkondlo ayibhala esihloko esithi: ‘Uma Ngificwa Ukufa’, lapho ayezicelela khona ukuthi ufuna zisingathwe kanjani izinhlelo zokufa kwakhe,” kusho uNdlovu.

phumlani@ilanganews.co.za

Previous articleUbulale ingane yakhe nokhokho wayo ekhipha isibhongo sokwaliwa
Next articleU-DJ nesicelo kubathandi bobumnandi ngeTheku nabaculi baphesheya