Kukhuthazwa inhlanzeko ukugwema izinyoka ezichanasa ehlobo

  233

  NONHLAKANIPHO SHINGA

  SIKHUTHAZA inhlanzeko isazi sezinyoka ukugwema ukuthi kugcwale amagundane nezinambuzane ezibiza amasele awukudla kwezinyoka, okulindeleke ukuba zichanase njengoba sekungenise ihlobo. UMnu Scelo Sibiya (ophambili esithombeni) waseQakwini, eMtubatuba – osebenza ngokubamba izinyoka azihlenge, alekelele abangenelwe ngeziyingozi emizini yabo ngokuzizingela azikhiphe ngendlela ephephile, uthi ukuthwasa kwehlobo kuba nomthelela omubi ngoba yisikhathi lapho izinyoka zizingela ukudla, futhi ezesilisa zizingela ezesifazane ukuze zimithisane. 

  Uthi izindawo eziseduze kakhulu nolwandle zivame ukuba nezinyoka ezichanasayo ngalesi sikhathi, ikakhulukazi ezindaweni ezingenawo amahlathi. Zigcina sezingena ezindlini. Uveze ukuthi indlela ephephile yokugwema izinyoka ukuba zingangeni endlini, yinhlanzeko. 

  “Inhlanzeko ibaluleke kakhulu ngoba uma kunendawo engahlanzekile, imema izinambuzane eziheha amaselesele adliwa yizinyoka. “Namagundane – awukudla kwezinyoka – athanda kakhulu indawo engahlanzekile, besezigcina zingena endlini zilandela wona” kusho yena.

  Uthi izinyoka ezande kakhulu KwaZulu-Natal ngamabululu, yizimfezi, yizimamba ezimnyama neziluhlaza. Ululeke abantu ngokuthi uma bebona inyoka, bangalinge bacabange ukuthi kayinabungozi.

  “Kunomalume abavele benze isimanga, bathi izingane mazishaye inyoka bebe bona bezisaba, kuze kulimale izingane. Uma engekho umuntu onolwazi lwezinyoka noma okufundele ukuzizingela, azibambe ngendlela ephephile, biza amanye amalungu omphakathi azokulekelela, ungazami ukuyibamba wedwa,” kusho yena. 

  Omunye umzingeli wezinyoka – owaziwayo Kwa-Zulu-Natal – uMnu Nick Evans, uthi iThekwini namaphethelo linamagundane amaningi, okwenza kwande izinyoka ehlobo.

  nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

  Previous articleBethulelwe isigqoko abaseMsinga ngokulekelela kwakhiwa uphiko lwezemfundo
  Next articleIsibophezelo sikamasipala kuboshwa izisebenzi ngenkohlakalo