Kukhuthazwe abamnyama ukuzibhalela ngempilo yabo

204

NHLANHLA HUDLA

UYAQINA umkhankaso wokugqugquzela abantu abampisholo baseNingizimu Afrika ukuba bazihluphe ngokuthola ulwazi ngemvelaphi yabo, ukugwema ukudidiswa
kalula ngabezinye izizwe.

Lokhu kugcizelelwe emcimbini obuhlelwe ngabeCastle Milk Stout ngasekuqaleni kwesonto eGoli, lapho uSello Maake kaNcube – ongumlingisi wodumo luka-Archie Moroka kwiGenerations – ephonsele abampisholo inselelo yokuzibhalela imidlalo kamabonakude ekhuluma ngempilo yabo. 

Uthe ukubhalwa kwayo ngabezinye izinhlanga kugcina kuhlanekezela impilo yabamnyama ekubeni kuyibona abayiqonda kangcono impilo yabo.

Lo mcimbi bekungowojabulela ukuqala kwesizini yesithathu yohlelo “Inkunzi Emnyama”, olwaqala ukuboniswa ngo-2021 kuMzansi Magic (161).

Bewuhanjelwe yizazi zamasiko okubalwa kuzona uThebe Ikalafeng, osezungeze amazwe amaningi ase-Afrika, uMbuso Khoza – ongusonkondlo, umculi nomlingisi – noBuhlebendalo Mda. 

UKhwezi Vika – ongumqondisi wezokukhangisa kwaCastle Milk Stout – uthe inhloso yabo ngalo mkhankaso wukunika indlu emnyama ithuba lokuba izazi
ukuthi ivelaphi.

UMbuso – owaziwa kakhulu kuleli ngomculo wakhe ogxile kakhulu ezintweni zesintu futhi odlala indawo kaMaphalala emdlaweni Umkhokha, kuMzansi Magic ngo-20h30 phakathi nezinsuku – unxuse abantu ukuba bangesabi ukubuza uma bengezwa kahle, ngoba yikhona lokho okudala izinkinga.

“Kufanele abantu bayithole incazelo kukhona konke okwenzekayo ukuze bezokwazi ukuthi yiyiphi indlela okumele bayithathe. 

“Ziningi izinto ezenzekayo, kodwa abantu abangaziqondi,” esho. kusho uMbuso.

Uphinde wanxusa abantu ukuba bangazingeni izindaba ezenzeka eNdlunkulu kaZulu, ngoba vele umbango wobukhosi yinto endala.

hudla@ilanganews.co.za

www.ilanganews.co.za

Previous articleInkosi esencane kayizimisele ngokuxhamazela ithathe undlunkulu
Next articleI-DA isonga ngokuphikisa umthethosivivinywa wezemfundo