Kukhuzwa abasebenzisa ekashukela ukwehlisa isisindo

237

THANDI ZONDI

YIZE abanye abantu sebesebenzisa imishanguzo yesifo sikashukela ukwehlisa isisindo somzimba, kepha uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, uthi kawukabhekani nokushoda kwale mithi njengoba kuke kwaqubuka leyo mibiko. 

Okhulumela lo mnyango, uMnu Ntokozo Maphisa, uthe akukho lapho kuke kwabikwa khona ukuthi kunokushoda kwemishanguzo yokudambisa ushukela KwaZulu-Natal. “Uma kuyiqiniso ukuthi kunabantu abadla imishanguzo kashukela ukwehlisa isisindo somzimba, lokho akwemukelekile futhi kunobungozi ngoba imithi yakhelwe ukwelapha izifo ezithile emzimbeni futhi kumele isetshenziswe ngokwemiyalelo yodokotela,” kusho uMaphisa.

Njengoba bekugujwa iWorld Diabetes Day ngeledlule, ngaphansi kwesiqubulo esithi “Know your status, know your response,” uNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-NAtal, uNkz Nomagugu Simelane (osesithombeni), ukhuthaza abantu ukuba baye emitholampilo beyozihlola ukuthi kabanawo yini ushukela. 

Uma siphosa amehlo phesheya kwezilwandle, e-United Kingdom, sekuphasiswe umjovo wokwelapha ushukela obizwa ngeMounjaro, kepha osusetshenziselwa ukulwa nesisindo eseqile. Lo mjovo ukwenza uzizwe usuthi, udle kancane. 

Phambilini, osaziwayo bebencoma i-Ozempic, okuhambe isikhathi yaqala ukushoda kwabayidingela ushukela ngenxa yokusetshenziswa kakhulu ngafuna ukuncipha.

Previous articleUcwaningo luveza ingebhe ebantwini ngenxa yodlame
Next articleUbulale ingane yakhe nokhokho wayo ekhipha isibhongo sokwaliwa