Kukhuzwe izisebenzi kumasipala waseMhlathuze

334

PHUMLANI GAMA

ZIZOKHONJWA indlela izisebenzi zomkhandlu uMhlathuze, eRichards Bay okungenzeka zibanjwe oqotsheni zigila umkhuba wokuntshontsha udizili womkhandlu. Imeya yalo mkhandlu uMnu Xolani Ngwezi ithe sekungamahlandla amaningi lo mkhandlu uzithola sekufanele ukhokhe imali ebalelwa ngaphezulu kwezigidi, ukhokhela udizili okungaqondakali ukuthi usentshenziselwe ukwenzani.

Lo mholi kanye nozakwabo bebezokwethula umbiko ngokusebenza kanye nesimo sezimali zawo ngenkathi kubanjwe isithangami sabezindaba emahhovisi alo mkhandlu ngoLwesibili. UNgwezi uthe kuningi okungalungile okwenziwa yingxenye yezisebenzi zalo mkhandlu ngenhloso yokuba kuvele isithombe esingesihle ngomkhandlu.

“Ngikhuluma nje kumanje kuyenzeka uzithole kufanele ukhokhe imali engaphezulu kuka-R6 million ngodizili nje uwodwa. Ngifuna ukuba ngikusho ngaphandle kokunanazi ukuthi abasebenzi abazotholakala bentshontsha udizili, bazoxoshwa. Kuningi ukuganga okwenzekayo lapha ngenxa yabantu abafuna ukuzihlomulisa bona. Abanye balimaza izimoto zomkhandlu ngoba benolwazi lokuthi kuzoqashwa izimoto zabo kube yizona eziqhubeka nomsebenzi. Inkinga esibhekene nayo iyefana nenkinga ebhekene nenkampani kagesi njengoba nakhona kuyaziwa ukuthi ukuntshontshwa kwamakhebuli kuhlomulisa abathile,” esho.

Uqhube wathi lo mkhandlu kawungeni kwizivumelwano ezisuke ziphakathi konogada nabaqashi babo abasuke benezinkontileka nomkhandlu. “Thina sikhuluma nomnikazi wenkampani. Uma kunezikhalo zokungaholeli abasebenzi, siyambiza sikhulume naye. Uma ehluleka siyayinqamula inkontileka siqashe enye inkampani ngoba uma siyiqasha inkampani sifuna ukuthi ibe inayo imali yokuholela abasebenzi okungenani izinyanga ezintathu.

Kuyakhathaza-ke nokuthi kunabantu abaphume umkhankaso wokubhala kabi ngathi ezinkundleni zokuxhumana futhi kubhalwa okungelona iqiniso. Umkhandlu uMhlathuze usesimweni esihle kakhulu sezimali kanye nokuphathwa kwazo kodwa kukhona abathi kasinayo imali. Akulona iqiniso lelo,” kuphetha uNgwezi.

Previous articleIkhiphe isidumbu eyokushoda kwamanzi
Next articleAmavawusha egilosa kaR2500 owinile ngamunye