Kulamule ijaji “kuxabana” umshushisi nommeli bebanga eyokudluliswa kwesigwebo kwelikanjiniyela

185

SKHOSIPHI MTHEMBU 

KUBHEKANE ngeziqu zamehlo ummeli nomshushisi kukhishwa isigwebo sengoduso ebibhekene necala lokubulala umyeni wayo owayengunjiniyela eTransnet eNkantolo eNkulu yaseThekwini namhlanje ngoLwesibili, kubangwa eyokudlulisa isinqumo sejaji. Le nkantolo igwebe uNompumelelo Goncalves nomfowabo uNkosinathi Zungu ngecala lokubulala, wukuthumba nokubamba inkunzi uMnu Nkosinathi Langa, owanyamalala ngoMandulo (September) 2020, kwaze kwatholakala amathambo akhe eNdwedwe ngoZibandlela (December). UNompumelelo uthole ibhansela yeminyaka ewu-8 ngecala lokudukisa umkhondo wamaphoyisa. Iminyaka ewu-38 bazoyidonsa kanye-kanye nodilikajele. 

LAPHA umshushisi uMnu Krishen Shah noMnu Mandla Luthuli besebexoxa emuva kokubhekana ngeziqu zamehlo enkantolo. ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

Emuva kwesigwebo, ummeli kaNompumelelo, uMnu Mandla Luthuli nokaNkosinathi, bazwakalise ukungenami ngesikwebo esitholwe ngamakilayenti abo, bacela ukufaka isicelo sokudlulisa icala – ngoba bethi kunezinto abangeneme ngazo, abathi inkantolo kayizibhekanga ngaphambi kwesigwebo.

.NGUMNU Nkosinathi Langa noNompumelelo Goncalves.

Kushube isimo enkantolo kwaze kwaphoqeleka ukuba kungenelele ijaji elibambile, uSolwazi Bonke Dumisa, lancenga uMnu Krishen Shah ongumshushisi noMnu Luthuli ukuba behlise imimoya njengoba besebejikijelana ngamazwi amumethe intukuthelo.

UMnu Shah ubephikisa lesi sicelo. Uthe esakhuluma, wasukuma uLuthuli ekhombisa ukungenami ngobekushiwo ngushushisi. Ubhoke ngolaka uShah wathi usamile, makangaphazanyiswa. NoLuthuli ukhiphe awakhe amangwevu olaka, esho ukuthi uyakuphikisa okushiwo nguShah, futhi angakhulumi naye sengathi ukhuluma nebhoyi lakhe. Nokho kuthe sekuqediwe enkantolo, uLuthuli noShah babonakala sebekudlulisile “ukuxabana” kwabo njengoba besebehleka bobabili, bekhuluma ngaso lesi sigameko. Ijaji ligcine lisichithile isicelo, lathi kaliboni ukuthi ikhona enye inkantolo engafinyelela kwesinye isinqumo.

Previous articleUNgqongqoshe wezoLimo uthembisa ukuba “yingqwele” yabalimi abamnyama
Next articleUNgizwe uxolisile ngokuthwala uKhongolose ngeqoma