kumiswe umshumayeli obanjwe “nenkosazane” edokodweni kwashembe

2483

THANDEKA NGOBESE

ZIYAQONGA izinkinga kumshumayeli wakwaShembe ohlangothini lwaseBuhleni ngaphansi kweNkosi uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe, okuthiwa unenebulwe kanzima ngonogada (baseBuhleni) emuva kokubanjwa oqotsheni evalelene nenkosazane esiza uNyazi ngaphakathi eBuhleni, lapho kuhlala khona amadoda.

Lo mshumayeli esiligodlile igama lakhe, kuthiwa kumanje umisiwe esikhundleni sakhe sokuba ngumshumayeli ethempeli abelihola lase-Utrecht ngalesi senzo. 

UMshumayeli kuthiwa inkosazane abanjwe nayo, yiyona ebisiza imvulela indlela eya enkosini njengoba kuthiwa ubebashiya abantu belindile, angene kalula ngaphakathi. 

Ngosuku lwesigameko, kuthiwa inkosazane iphume emzini waseBuhleni yathi isaya ePholi, lapho kuhlala khona amanye amakhosazane asiza uNyazi, kanti ilibangise kulo mshumayeli edokodweni lakhe eliseKamu, lapho kuhlala khona amadoda.

“Onogada bayilandelile, bangqongqoza endlini emuva kokuzwa ukuthi kukhona abakhulumayo ngaphakathi, babafica, badedela isibhaxu base bebayisa kubefundisi nabashumayeli abahlala ngaphakathi, ababayalele ukuqoqa konke okungokwabo baphume baphele eBuhleni,” kusho umthombo.

Umfundisi Petros Khumalo, waseNewcastle, umshumayeli osolwayo abika kuyena, uthi uluzwile udaba lokumiswa komshumayeli wakhe. Ethintwa umshumayeli ngalezi zindaba, ukuphikile ukuthi umisiwe. “Ubani okutshele lokhu? Kangiyazi le nto mina, ngiseduze komuzi waseBuhleni njengoba ngikhuluma nawe nje, bengingeza kanjani lapha uma ngimisiwe. Ngamanga lawo,” kusho umshumayeli.

Okhulumela iBandla laseBuhleni, uMnu Thokozani Mncwabe, uthe abantu mabayeke ukwenza isonto ihlathi lokucasha uma benza imikhuba yabo. 

Uyigxeke kakhulu eyabagcotshwa abashiya imizi yabo bayohlala eBuhleni, beshiya emuva abafazi babo. Ube esekhwela edilika kulabo abalokhu befaka izindaba zaleli bandla emaphephandabeni.

“Le nto inkosi kudala iyikhuza ukuthi abantu mabayeke ukuthatha izindaba zangaphakathi bayozifaka emaphephandabeni, kodwa namanje basaqhubeka,” kusho uMnu Mncwabe. 

Previous articleUNXUSA AMAKRESTU UKUNGABI NAMAGQUBU NOHULUMENI
Next articlekusezandleni zikacele ukujezisa ustella