Kunconywe iqhaza likaMnu De Klerk

397

Kube neqeqebana ebelibhikisha lingahambisani nesikhumbuzo esenziwe wuhulumeni

NGUMNU Cyril Ramaphosa noMnu Frederik Willem “FW” de Klerk.

BHEKI NDLOVANA

UMENGAMELI Cyril Ramaphosa uthi abantu bethanda bengathandi, uMnu Frederik Willem “FW” de Klerk, owaba ngumengameli wokugcina kahulumeni wobandlululo eNingizimu Afrika, waba neqhaza oguqukweni olwaholela ekungeneni kukahulumeni wentando yeningi. Uthi yilelo qhaza lakhe uMnu De Klerk elenza uhulumeni wabona kufanele ukuba umenzele umcimbi wesikhumbuzo obuseGroote Kerk, eCape Town, izolo. UMnu Ramaphosa obeyisikhulumi esiqavile kulo mcimbi, unxuse abantu ukuba bamkhulule manje uMnu De Klerk ukuze aphumule ngokuthula.

Usho kanjena nje uMnu Ramaphosa, izinhliziyo kwabaningi, ikakhulukazi abamnyama, zisagaya izibozi ngeqhaza likaMnu De Klerk kuhulumeni wobandlululo. Abanye bakhala ngokuthi akazange ajeze ngezenzo zokucindezelwa nokubulawa kwabamnyama wuhulumeni wobandlululo. Ngenyanga edlule kwasuka umsindo emuva kokwedlula emhlabeni kukaMnu De Klerk, abantu belwela ukuba angahlonishwa ngomgcwabo kahulumeni bethi lokhu kuzobe kuyinhlamba kwabamnyama abayi-zisulu zobandlululo.

I-Economic Freedom Fighters (EFF) yaze yasabisa ngokuthi izokuvimba ngazo zonke izindlela ukuba angcwatshwe ngoxhaso lukahulumeni. Nokho umndeni wakhe wagcina unqume ukwenza umngcwabo okhethekile, owethanyelwe ngabakhethekileyo. Izolo iqeqebana ebelihambisana nabe-Abdullah Haron Foundation, libhikishe bude buduze neGroote Kerk, lingahambisani nalesi sikhumbuzo esenziwe wuhulumeni.

Leli qeqebana beliphethe izingqwembe ebezinemibhalo ekhalela ubulungiswa bezisulu zobandlululo. Kube nokushuba kwesimo ngesikhathi abanye abebeyingxenye yalo mbhikisho bedudulana namaphoyisa, abebavimbela ukuba bangaphazamisi umcimbi. Umndeni kaMnu Abdullah (Imam) Haron owayeyisisho-shovu esasiphikisana nobandlululo, owashona ngo-1969 emuva kokuhlukunyezwa kade eboshiwe, nomndeni kaMnu Fort Calata odume ngeleCalata Four, naye owayeyisishoshovu esasiphikisana nobandlululo owabulawa ngo-1985 ibalwa nemindeni esalwela ubulungiswa nokushushiswa kwababamba iqhaza ekuhlukunyezweni kwabamnyama ngesikhathi sikahulumeni wobandlululo. bhekin@ilanganews.co.za

Previous articleUyabalisa unina womfana ‘owashayelwa ukweba’
Next articleUthi kufezeke iphupho owine imoto kwiLANGA