Kuntwela ezansi ngokuphela kombango wesihlalo sobukhosi

213

PHUMLANI GAMA

KULOKOZA inhlansi yethemba ngesixazululo odabeni lombango wesihlalo sobukhosi bakwaMngomezulu, eNgwavuma. NgoMgqibelo, ithimba labantwana baseNdlunkulu kaZulu, lihambele esigodlweni seNkosi uMphumeleli “Lubelo 11” Mngomezulu, eNkungwini, ukuyokuzwa uhlangothi lwayo nabayesekayo. Leli thimba ebeliholwa nguMntwana uVanana, belikule ndawo ezinyangeni ezine ezedlule ukuyozwa uhlangothi oluholwa nguMnu Hlabeyakhe Mngomezulu, olubizwa ngolukaKhathwayo. 

Uhlangothi lukaKhathwayo lusembangweni nolukaNtunja, okuyilona oluphethe isihlalo sobukhosi futhi okuyilona olwavunwa yiNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu. Ngokomlando, kuvela ukuthi kudala waqala umbango walesi sihlalo. Umthombo waleli phephandaba obuyingxenye yomhlangano ovalelekile – phakathi kwabantwana basendlunkulu nesizwe sakwaMngomezulu – uthe kuningi okutholakale ukuthi akulona iqiniso okwashiwo yizimbangi zabo. Uthe kunqunywe ukuba zihlanganiswe lezi zinhlangothi ukuze kubhungwe lolu daba. 

UKUSUKA kwesobunxele nguMntwana uVanana Zulu, yinkosi yesizwe sakwaMngomezulu, uMphumeleli Mngomezulu noMntwana uSimphiwe Zulu. Bathathwe emuva komhlangano obusesigodlweni eNkungwini, eNgwavuma. 

“INkosi yeSizwe sakwaMngomezulu (uLubelo), icele abantwana baseNdlunkulu kaZulu ukuba inxuse laba abayibangisayo basondele ngoba bawuzalo lwayo. Ithe yona kayisibangi isihlalo futhi kayikwazi ukubanga into yayo. “Inkosi kayiqokwa, iyazalwa njengoba kwenzeka nakuyona. Laba abakhuluma eyokuthi inkosi kayinawo umuzi futhi kayinaso isizwe, konke lokho kufana nento engekho ngoba abakwaZulu bathole isizwe sisesibayeni (esigodlweni) sibalindile. Akekho ongazi ukuthi izwe lakwaMngomezulu linomhlaba ngaphakathi eSwazini. NabakwaMathenjwa nabo bano-mhlaba ongaphakathi eSwazini. Lokho akusho ukuthi bangamaSwazi,” kusho umthombo.

ILANGA lixhumane noMntwana uSimphiwe Zulu okhulumela iSilo uMisuzulu kaZwelithini, oveze ukuthi kuzohlelwa usuku lapho kuzohlanganiswa khona lezi zinhlangothi ngenhloso yokuba zibuyisane. 

phumlani@ilanganews.co.za

Previous articleUNtuli uthembise into yamehlo nge-IFP eMoses Mabhida Stadium
Next articleKuningi okudinga ukufakelwa izibuko kwiNSFAS