Kuphambana ukukhuluma ngokudunguzela kweSilo samaZulu

296

Kudlule induna yaso okusolwa ukuthi idliswe ushevu

INTATHELI YELANGA
KUQUBUKE indida ngenxa yemibiko eshayisanayo mayelana nesimo sempilo ye- Silo uMisuzulu kaZwelithini. UMntwana u-Afrika Zulu okhulumela iSilo, ukuchithile ukuthi iSilo siyadunguzela, sisesibhedlela eSwazini. Uthe akulona iqiniso, wathi iNgonyama ishaqekile nayo izwa kuthiwa iyadunguzela, ingeniswe esibhedlela. UMntwana u-Afrika usho lokhu ngemuva kokuba uNdunankulu kaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, ikhiphe isitatimende esibhekiswe kwabezindaba ebika ukuthi iSilo siyadunguzela, singeniswe esibhedlela eSwazini. Kulesi sitatimende uShenge uze wathi isizwe sikhulekela ukuthi yelulame iNgonyama.


Ngokwesitatimende seNkosi Buthelezi, iSilo singeniswe esibhedlela emva kokuba sizizwe singaphathekile kahle, kwavela ukuthi kuyasoleka ukuthi kungenzeka ukuba sidle ushevu. UShenge uqhube wathi yena umbiko mayelana nokudunguzela kweNgonyama nokuthi yelashelwa eSwazini, uwuthole kuMntwana uVumile ongumfowabo weNkosi uMswati III, onguninalume weSilo. UMntwana u-Afrika ekhuluma ezindabeni zeSABC, ukuqinisekisile ukuthi iSilo siseSwazini, kodwa wathi inhloso yohambo bekuwukuvakashela uninalume, iNkosi Mswati III, bese sibonana nodokotela, okuyinto esijwayele ukuyenza ukuze sihlole ukuthi konke kusahamba kahle yini empilweni.


Uthe sihambe emuva kokuzwa izindaba zokudlula emhlabeni kwenduna yaso ebisondelene kakhulu naso futhi ihlala naso uMnu Douglas Xaba. UMnu Xaba kusolwa ukuthiudle ushevu. Esitatimendeni sakhe uShenge, uthe: “Ngaziswe ukuthi induna ye- Silo idlule emhlabeni isigubhukane futhi kunezinsolo zokuthi idlisiwe. Kuthe uma iNgonyama izizwa ingaphathekile kahle, yasola ukuthi kungenzeka ukuba nayo idliswe ushevu. Ngaziswe ukuthi iNgonyama izizwe ingakhululekile ngokwelashelwa eNingizimu Afrika njengoba abazali bayo bobabili belashwa eNingizimu Afrika, emva kwalokho bashona.” Kuzokhumbuleka ukuthi nonina weSilo, iNdlovukazi Mantfombi, uMaDlamini, edlule emhlabeni ngo-2021, kwakunamahlebezi okuthi yadliswa ushevu. Ngaphambi kokukhothama kweNdlovukazi uMaDlamini ngawo u-2021 kwakhothama iSilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu, esizala iSilo esibusayo njengamanje.
editor@ilanganews.co.za

Previous articleUsinde elindwe yizinkabi kwakhe
Next articleI-CHIEFS INGASE IHLABANE NGOWEBAFANA OPHESHEYA