KUPHAZAMISE UBUHIXIHIXI BEMISINDO ECALENI LOWAYEYIMEYA YETHEKU

309
UNKK Gumede ongummangalelwa wokuqalaecala elithinta ithenda yesamba esilinganiselwa ngaphezu kuka-R320 million eyakhishwa wuphiko lukamasipala oluqondene nokuqoqwa kwemfucuza. ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

IZINGQINAMBA nobuhixihixi obuthinta imisindo kuphazamise ukuqulwa kwecala lenkohlakalo labasolwa okubalwa kubo nowaye-yimeya yeTheku, uNkk Zandile Gumede, eNkantolo eNkulu yase-Thekwini izolo ngoLwesithathu.UNkk Gumede nabanye abasolwa abawu-21 okuhlanganisa kubo nowayeyimenenja kaMasipala we-Theku, uMnu Sipho Nzuza, yikhansela le-ANC uMnu Mondli Mthembu nabanye, babhekene namacala angaphezu kuka-2 000 okuhlanganisa kuwo awokwakha itulo lenkohlakalo, inkohlakalo, ukukhwabanisa, ukushushumbisa imali, ukwephula umthetho olawula ukuphathwa kwemali kamasipala, iMunicipal Finance Management Act nokwephulwa komthetho obizwa ngeMunicipal Systems Act.


Abameli babamangalelwa bakhale ngokuthi babenenkinga yo-kuzwa ubufakazi bukafakazi wo-mbuso, uMnu Mbuso Ngcobo oyinhloko yophiko lukaMasipala we-Theku, olubizwa ngeCity Intergrity Investigation Unit (CIIU), ongene ebhokisini lofakazi ngoLwesibili ngesikhathi kuqala ukuqulwa kwecala. NgoLwesibili ijaji, uNkz Sharmaine Balton, linqume ukulihlehlisa icala emuva kwemizamo yokunxusa ukuba uMnu Ngcobo akhulumele phezulu lanxusa umshushisi ukuba ahlele ukuba kutholakale isipikha nombhobho wokukhuluma (microphone) ukuze kuzozwakala okushiwo wufakazi. Ngeshwa nayizolo ngoLwesithathu iqhubekile inkinga naphezu kokuba yenziwe imizamo, satholakala isipikha nombhobho. Kuqale kwasebenza kahle kodwa ngokuhamba kwesikhathi zajika izinto. Kube nemizamo izisebenzi zenkantolo zizama ukulungisa.


UNkz Bolton uke wacasuka, wagxeka abameli babamangalelwa ababonakala bekhuluma ngesi-khathi kuqhubeka icala, wabayalela ukuba bathule ngokushesha, wathi ngeke akubekezelele abebekwenza. Ngesikhathi uMnu Ngcobo ethula ubufakazi, bekukhulunywa ngohlelo olwasetshenziswa ngesikhathi kuzoqalwa uphenyo ngenkohlakalo. Echaza uMnu Ngcobo, uthe wasayina isivumelwano sokusebenzisana nenkampani ecwaninga amabhuku emali, i-Integrity Forensic Solution (IFS) nophiko lwamaphoyisa oluphenya ngamacala ahleliwe, oKlebe. Uthe kwathi selwenziwe lolo hlelo, kwaba wukuthi i-IFS yayizohola uphenyo bese inikezela ubufakazi nemibiko koKlebe. Emuva kwalokho, uMnu Ngcobo akabanga yingxenye yophenyo, kodwa ubeba nemihlangano nje ngezikhathi ezithile ne-IFS noKlebe. UNkk Gumede uwummangalelwa wokuqala kuleli cala elithinta ithenda yesamba esilinganiselwa ngaphezu kuka-R320 million eyakhishwa wuphiko lukamasipala oluqondene nokuqoqwa kwemfucuza. Abammangalelwa bayawaphika amacala.

Previous articleAbahlala ehostela bakhala ngokudayiswa kwalo bengaziswanga
Next articleUFANISWE NESOSHA ELINGAHLEHLI USPEPE