Kuphela ukuzethemba emaphoyiseni ngesiteshi sawo esihhohlokayo

488

Aphoqeleka ukuzikhulula emahlathini, aswela namanzi okuphuza kanti nezimoto zokusebenza zifile

ISAKHIWO sesiteshi samaphoyisa aseNgwavuma okukhalwa ngokuthi siyihlazo ngisho nakubasebenzi baso.

ASESABA ngisho ukuvakashelwa yizingane zawo emsebenzini amaphoyisa kahulumeni asebenza ngaphansi kwesiteshi saseNgwavuma,ngenxa yokuwa kwezakhiwo zaso. Leli phephandaba lihambele kulesi siteshi lahlangatshezwa yiphunga lendle eliphuma ezindlini zangasese ezakhandelwa ukuba iziboshwa namaphoyisa bazikhululele kuzona. Lesi siteshi sakhiwa eminyakeni eyedlule, sibhekene nomthwalo wokuhlinzeka ngezokuphepha ezizweni zamakhosi amathathu okungesaKwaMngomezulu, esa-KwaNyawo nesaKwaMathenjwa. Uma ungena ngaphakathi kulesi siteshi uhlangatshezwa yizimbuzi ezihlala ngokugcaluza ngaphandle nangaphakathi kwegceke laso. Ngaphandle kunezimoto zombuso osekuphele imiyaka zibekwe phezu kwamatshe ngenxa yokungabinawo amasondo.


Kwesinye isikhathi amaphoyisa aphoqeleka ukuba aququbale ehlathini elibude buduze nalesi siteshi uma efuna ukuzikhulula ngenxa yokungabikho kwezindlu zangasese. Ngakolunye uhlangothi kubuye kusolwe wona amaphoyisa ngokushoda kwezimoto. Kuthiwa kwesinye isikhathi izimoto ziyafakelwa amasondo kodwa wona amaphoyisa awathengisele obhululu bawo. Iphoyisa elingagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba liveze ukuthi zibucayi kakhulu izimo abasebenza ngaphansi kwazo ngenxa yokungabikho kwengqalasizinda esesimweni esigculisayo. “Lapha kunzima ngisho nokuthi ungakhombisa ingane yakho lapho usebenza khona ngoba kuyihlazo. Siphoqeleka ukuba siyozikhulula ehlathini.


Abanezihlobo eduze bangena emizini yazo, bacele ukuzikhulula. Sisebenza ngaphansi kwezimo ezibucayi. “Inkinga yokungabikho kwamanzi yona ibuye isiqhathe nomphakathi ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka kufike umuntu ezokwenzaokuthile emuva kwalokho acele amanzi okuphuza, kodwa singakwazi ukumsiza ngoba engekho wona esiteshini,” kusho lona. UMnu Joseph Ngubane ongusihlalo we-CPF eMkhanyakude, uthe ziningi izincwadi bezibhala kodwa lutho ukubuya kwezimpendulo nokwakhiwa kwesiteshi. “Sifuna kuthuthukiswe isiteshi ukuze sizoba sesimweni esifanayo nezinye ezikhona kuleli zwe. Inkinga enkulu kakhulu ngeyokungabikhona kwezimoto ezanele ukwenza umsebenzi wokuhlinzekwa komphathi ngezokuphepha.


“Ngikhuluma nje, namanje kunezimoto eziningi ezingalungiswa ngoba kuthiwa kayikho imali yokuzilungisa,” kusho uMnu Ngubane. Kuze kwashaya isikhathi sokushicilela engayiphendulanga imibuzo athunyelelwe yona uNkk Lirandzo Themba okhulumela ungqongqoshe wamaphoyisa kuzwelonke, uMnu Bheki Cele. NoMnu Lennox Mabaso obhekelele ezokuxhumana eMnyangweni wezeMisebenzi yomphakathi kuzwelonke akayiphendulanga le mibuzo. phumlani@ilanganews

Previous articleSilahlwe yicala isitshudeni esabulala esinye kubangwa ukubingelelana
Next articleIphoyisa ecaleni lokubulala umyeni