Kuqembuke izinsika zamageza amahle

1610

MTHOBISI SITHOLE

AMALUNGU eqembu Amageza Amahle uNjabulo “Mamnjinji” Xulu noSfu-ndo “Pipo” Xulu ahlubuke ayosungula iqembu lawo

KUHLUKANE phakathi iqembu Amageza Amahle njengoba kuhlubuke amalungu alo aqavile ayosungula iqembu lawo elisha.

UNjabulo “Mamnjinji” Xulu noSfundo “Pipo” Xulu baseNquthu, sebelishiye phansi leli qembu. Kusolwa ukuthi bebenganelisekile ngenkokhelo. 

UMamnjinji uthi iqembu labo elisha libizwa ngaBanikazi, futhi lizodedela i-albhamu yokuqala ngqa uma kudlula isiphithiphithi seCovid-19, kwazise seyiqoshiwe i-albhamu. 

Utshele ILANGA ukuthi kayikho ingxabano ekhona phakathi kwabo neqembu Amageza Amahle, bathathe isinqumo sokuzimela manje ngoba sebekhulile endimeni yomculo.

“Ngisebenza kanzima kuMageza Amahle kodwa uma sekumele ngijabule kakwenzeki lokho. Nokho kayikho ingxabano ngoba wonke amaqembu anezinkinga zawo, kuba kuhle ukuthi uma ungasathokozile, uzenzele okwakho. 

“Abafowethu ebesisebenzisana nabo sibatshelile ngokuhlubuka kwethu nezinkinga esibhekene nazo, kakukho okwenziwe isinyenyela,” kusho uMamnjinji.

Uthi banethemba lokuthi umsebenzi wabo uzothakaselwa. Uveze nokuthi okunye obekungaziwa ngaye wukuthi ubeyingxenye yokubhalwa kwezingoma ezinohloze zaMageza Amahle, okubalwa ethi; Elinye ithuba, Game Over nezinye.

“Umsebenzi wami ubumkhulu kakhulu kuMageza kodwa phela kangikukhaleli lokho. Ngibonile ukuthi sengikhulile, ngingazenzela nami okwami ukuze sivuse imizi yobaba,” esho. 

Ethintwa umholi waMageza Amahle, uKhayelihle “Potso” Ngobese, uthe kayikho ingxabano ayaziyo phakathi kwakhe nalezi zinsizwa esezishiye iqembu.

“Uma ingane oyibelethile seyikhulile, iyakhala ithi baba uyangisitha. Bangibikelile sebeqede zonke izinhlelo zabo zokuqoshwa kwe-albhamu,” kusho uPotso.

UMamnjinji ungene kwezomculo ngo-2010, esebenza eqenjini Abafana bakaMgqumeni wadlala nesiginci kwi-albhamu yabo esihloko esithi “Breakdown”, washayela iqembu uKhathalani noMoh, washayela noMthethowakhe Langa.

Previous articlei-mut nohlelo olusha lokufunda luka-2020
Next articleiqhinga lokuhlenga umnotho wakuleli