KUQHUBEKA ICALA LOBEYIMEYA YETHEKU

766

KNOWLEDGE SIMELANE

UBUYELA enkantolo uNkk Zandile Gumede obeyimeya yeTheku ngamacala ahlobene nenkohlakalo nokukhwabanisa.

KULINDELEKE ukuba kuzwakale ukuthi ayandiswa noma ayancishiswa yini amacala athweswe obeyimeya yeTheku, uNkk Zandile Gumede, ozovela enkantolo yamacala
obugebengu obuhleliwe eThekwini ngoLwesithathu.
Ngesikhathi evela okokugcina nyakenye, ummeli kaNkk Gumede wathwalisa kanzima abaphenyi becala, ebasola ngokuthi baphanga umdaka babopha ammele bengakaluphothuli
uphenyo lwabo, futhi bangamthweswa amacala.
Abezokushushisa babeka isizathu sokuthi abaphenyi bazithola bephoqeleka ukuba bambophe ngenxa yokuthi ubesasondelene nofakazi.
Bona abezokushushisa bethembisa ukuthi ngoLwesithathu bazobe sebekulungele ukumethweswa amacala uNkk Gumede, aphathelene namathenda okuthuthwa kwemfucuza kuMasipala weTheku abewuphethe.
Ngonyaka owedlule abe-ANCWL KwaZulu-Natal babephume ngobuningi babo bezomeseka, besho nokuthi bazomeseka kuze kube sekupheleni kwecala.
UNkk Gumede ukhishwe esikhundleni sobumeya kwafakwa uMnu Mxolisi Kaunda emu komzukuzuku efuna ukuba isigungu esiphezulu sobuholi beqembu silungise lokho abengakuzwisisi kahle ngobuholi bakhe KwaZulu-Natal.
Emuva kokuboshwa kwakhe uNkk Gumede kwabuye kwashaqwa nabanye abathintekayo kulolu daba lwamathenda. Watshela abalandeli bakhe ukuthi umsulwa.

Previous articleYingwe nengonyama koweBucs neDowns
Next articleKunconywa uCredo Mutwa ngomhlahlo ‘oshaye emhloleni’