Kuqhume umkikizo kwaSokhulu ngoMiss SA

943

Umndeni uthi kawukholwa ukuthi uwubeke ebalazweni

NONHLAKANIPHO SHINGA

AMALUNGU omndeni kaLalela Mswane ogoduke nomqhele kaMiss South Africa ngoMgqibelo ayaziqhenya ngaye.
izithombe ngu:John Hlongwa

KAWUKHOLWA umndeni wakoninalume kaLalela “Lale” Mswane (24), othweswe umqhele wokuba nguMiss South Africa 2020 ngoMgqibelo eGrand Arena, eGrand West, eCape Town, ukuthi indodakazi yawo ikhuphule isibongo sawo ngale ndlela. 

ULale ozalwa kwaMthiyane, kwesaKwaSokhulu, ngaseRichards Bay ngaphansi kweNkosi Phineous Mthiyane akashiyanga nje umndeni wakhe kuphela uziqhenya ngaye, kepha ujabulise abantu baseRichards Bay namaphethelo, neKwaZulu-Natal jikelele. 

UNkk Beatrice Mthiyane (85) ozala uNkk Hleliselwe Mswane ongunina kaLalela, uthe kabakholwanga ngesikhathi umzukulu wakhe ebathumelela isithombemnyakazo (video) ebaxoxela ukuthi uyongenela lo mncintiswano.  

“Ngazitshela ukuthi mhlawumbe usekhulile ukuthi angangenela lo mncintiswano, kodwa bangitshela ukuthi cha usakufanele (ngokweminyaka yobudala),” kusho yena ngokukhulu ukuzigqaja.  

Uthi umzukulu wakhe ungumuntu onothando, obathandayo abantwana futhi uzithobile.

“Akayena nhlobo umntwana ophaphayo nothanda ukubukwa, uyazithulela nje,” kusho yena. 

Uthi ngesikhathi emtshela ukuthi ungene kwabawu-10 (top 10), wajabula, washaywa wuvalo.  

“Ngithe sengihleli lana ngibuka umcimbi ngoMgqibelo, kangikholwanga sekuthiwa ukwi-top 5. Ngivele ngakhihla isililo ngesikhathi sekumenyezelwa ukuthi nguye ohlabane ngesicoco,” esho. 

 Uninalume kaLale, uMnu Thokozani Mthiyane, uthe kuningi okungafundwa yintsha kumshana wakhe.

“Uyisibonelo sokuthi noma ngabe uphuma emakhaya, kodwa ungakwazi ukwenza noma yini oyifisayo. Ukuphumelela kwakhe kusiphakamisile njengomndeni nesibongo sethu nendawo esikuyona ngokunjalo. Simfisela impumelelo yodwa kulolu hambo aseluqalile,” kusho yena. 

ULalela ubesanda kuqeda ukwenza iziqu zomthetho e-University of Pretoria, iziqu kuthiwa uzithwale ngoZibandlela (December), wangonyaka odlule. 

Udadewabo kanina, uNkz Ntobeko Mthiyane, uthe baziqhenya ngendlela eyisimanga ngaye. Umzala kaLale, u-Akhuti Khumalo (8), uthe ujabule kakhulu ngokuphumelela kwakhe. 

“Abantwana engifunda nabo kabakholwanga uma ngibatshela ukuthi uyisihlobo sami, kodwa sengijahe ukuya esikoleni kusasa ngoLwesibili ngiyobaxoxela kahle,” kusho yena. 

INkosi Mthiyane enguninalume kaLale, ithe bajabule kakhulu ngokuthi umshana wayo ubeke isibongo nendawo ebalazweni lomhlaba. 

“Sesijahe ukumamukela nje uma esebuya, simhalalisele. Ngijabule kakhulu izolo ngeSonto kufika umndeni wakhe lapha uzongitshela ngokuphumelela kwakhe. 

Simfisela ikusasa eliqhakazile,” kusho yena.

Amalungu omndeni athi uLale wazalelwa KwaSokhulu kodwa wahamba nonina esemncane waya ePretoria. Uyingane yesithathu kanti uyise sewadlula emhlabeni.

Le ntokazi ihlabame ngo-R1 million nemiklomelo elinganiselwa ku-R3 million. 

Ngesikhathi ILANGAlihambele koninalume ibisendleleni isuka eCape Town ilibangise ePretoria. Kulindeleke ukuba ibe KwaSokhulu phakathi nesonto. 

Bekuvele kuqhume umkikizo emalungwini omphakathi abedlulwa yiLANGA ebona liya kwaMthiyane.

“Yaze yasifaka ezintweni intokazi kaMaMthiyane! Siyabonga,” kusho elinye ilungu lomphakathi.

nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleLizovela enkantolo iphoyisa ‘elibulale intombi lahlala nesidumbu’
Next articleUlwela ukuba abamnyama bakhule nomnotho