Kuqokwe amakhosi azolawula isimo ngosuku lomcimbi weSilo

543

UMntwana uVanana uzobambisana namakhosi ukuze isimo sihambe kahle emcimbini oyingqophamlando

UNDUNANKULU kaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi wayebonisana ngoku-thile neSilo uMisuzulu kaZwelithini. Sezihubela sakusha ngomcimbi weMbube wokungena esibayeni.

JOHN HLONGWA noLUCKY CAIN
KUQOKWE amakhosi amabili noMntwana waKwaMinya, uVanana, ukuba balawule amabutho emcimbini wokungena esibayeni kweSilo uMisuzulu KaZwelithini, ozoba sesiGodlweni KwaKhangelamankengana, KwaNongoma, ngoMgqibelo. INkosi uThanda kaMpiyezintombi Mzimela yesiZwe saseMazimeleni, eMthunzini neNkosi Mthokozisi Mathaba yesizwe saseMacambini, eMandeni noMntwana uVananda, baqokwe emhlanganweni wamakhosi obusoNdini ngeledlule lapho bekudingidwa khona ngezinhlelo zalo mcimbi. ILANGA lithole ukuthi baqokwe njengabasizi boMntwana waKwaPhindangene, iNkosi Mangosuthu Buthelezi ongundunankulu kaZulu ozokube engumkhuzi wamabutho ngosuku lomcimbi.


Ikhuluma neLANGA iNkosi Mzimela ngokuqokwa kwayo kuleli thimba, iveze ukuthi izizwa ikhethekile ngokuthenjwa kulesi sikhundla futhi izimisele ngokuwenza ngokuseqophelweni eliphezulu lo msebenzi. “Kuyinhlanhla nethuba eliyingqayizivele ukuthi ngosuku olukhulu kangaka, oluwumlando esizukulwaneni sesiZwe samaZulu esikhona njengamanje, sinikezwe lo msebenzi. “Amabutho awuhlaka olubalulekile lwesizwe nasesihlalweni njengoba kuwumbutho wokuvikela isizwe futhi oyingubo yeSilo. Amagama ethu asengene emlandweni obalulekile esiZweni saKwaZulu,” kusho iNkosi Mzimela.


Ithi kubalulekile ukuba lo msebenzi bawenze ngobunono nangenhlonipho. Inxuse amabutho ukuba aphume ngobuningi futhi avunule.“Kubalulekile ukuba siphume sonke ukuze sizobhalela umhlaba umyalezo oqondile ukuthi ngubani iSilo njengoba ngeledlule kube khona omunye wabantwana obedlala ‘isekisi’ esigodlweni eNyokeni,” kusho inkosi iqondise kuMntwana uSimakade obenze umcimbi wokungena esibayeni ngeledlule. Iphinde yakhumbuza amabutho ukuthi umgangela kawuvumelekile njengoba uthathwa njengento engaphazamisa umcimbi. Lo mcimbi uyingqophamlando esizweni saKwaZulu njengoba wagcina ukwenzeka ngo-1954 kubekwa iSilo uBhekuzulu esinguyisemkhulu weSilo uMisuzulu KaZwelithini. Ngokusho kweNkosi Buthelezi, iSilo uZwelithini kasiwenzanga lo mcimbi.

  • Liphezulu isasasa ngomcimbi wokungena esibayeni weSilo uMisuzulu KaZwelithini ozoba sesiGodlweni KwaKhangelamankengana, KwaNongoma ngoMgqibelo. Lokhu kuhlaluke ngesikhathi ILANGA livakashele kulesi sigodlo ukuyobheka amalungiselelo ale ndumezulu ethathwa njengengqophamlando esizweni samaZulu. Isasasa lalo mcimbi liqale ukubonakala emgwaqweni obheke oNdini, lapho amaphoyisa omgwaqo abenkanise ezindaweni ezahlukene obheke kulesi sigodlo. Ngesikhathi leli phephandaba lingena esigodlweni, lihlangabezane nabantu abebeyizixongololo nabantwana basendlunkukulu, bephithizela. Endaweni okuphekelwa kuyona, bekunomama abebematasa emabhodweni bepheka utshwala. Ngemuva kwesigodlo, bekunamalungu ebandla lamaNazaretha abeqhuba inkonzo ehambisana nomkhuleko.Leli phephandaba lixhumane noMntwana uSimingaye ongumagcino kwabo kweSilo naye obengenasinqe. Ulitshele ukuthi kuqale ngoMsombuluko ukuphithizelela amalungiselelo alo mcimbi njengoba amabutho nezintombi bebelokhu befika esigodlweni. Uthe ngoMsombuluko uMntwana waKwaPhindangene, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, ubekhona esigodlweni efundisa amabutho ngamahubo ahambisana nomcimbi wokungena esibayeni, kwazise akuwona wonke amahubo avumelekile kulo mcimbi. Uveze ukuthi izinkomo ziqale ukugingqwa ngawo uMsombuluko njengoba zizogingqwa kuze kushaye uMgqibelo womcimbi, wathi zingaphezulu kuka-20 izinkomo ezizohlatshwa sezihlangene nezomcimbi
Previous articleKUBOSHWE UDADEWABO WEPHOYISA NGOKUFA KWALO
Next articleKuzosetshenziswa ingqungquthela ukudingida izinkinga