Kuqokwe obelindelwe ukuhola i-IFP eKZN

789
NGUMNU Thami Ntuli

PHUMLANI GAMA

UMONGAMELI we-IFP uMnu Velenkosini Hlabisa umemezele igama likaMnu Thami Ntuli, ongusihlalo waleli qembu eKZN njengozongenela umbango wesikhundla sikandunankulu KwaZulu-Natal.

Leli qembu libambe isithangami sabezindaba emahhovisi alo asenkabeni yedolobha eTheku namuhla. 

Ngaphambi kokumemezela igama likaMnu Ntuli, uHlabisa uveze ukuthi kuzokwenzeka lokhu obekulindelwe ngabaningi. Uqhube wathi isinqumo sithathwe emhlanganweni obubanjelwe eMpangeni. 

“Ngemuva komhlangano wayizolo kuphunywe nesinqumo sokuba uMnu Thami Ntuli kube uyena iqembu elizofolosa ngaye kwesokuba ngundunankulu wesifundazwe. Lokhu kwenziwe ngemuva kokuba kubhekwe amava namagalelo kaNtuli emzabalazweni nasekusebenzeleni isizwe,” kusho uHlabisa. 

UMnu Ntuli uthe uyasemukela isinqumo esithathwe wubuholi. “Okwamanje sizogxila ekusebenzeleni abantu. Umlando wami uyazikhulumela. Ngisebenze kakhulu ngihola umasipala waseNkandla. Namanje ngisazimisele ngokuqhubeka ngisebenzele isizwe,” kuphetha uNtuli.

Isithangami sabezindaba ebesibizwe yi-IFP eThekwini namhlanje ngoMsombuluko.
Previous articleI-DA ithembele kunembeza wamakhansela kolwaseThekwini
Next articleSiyakhula isikhwama somfundaze esizweni saseMathulini