Kuqopheke umlando begomela i-covid-19

1391

SKHOSIPHI MTHEMBU noBONGINKOSI ZONDI

UNGQONGQOSHE wezeMpilo kuleli, uDkt Zwelini Mkhize egomela iCovid-19 izolo eKhayelitsha District Hospital, eCape Town. * Bheka nasekhasini 2 ISITHOMBE NGABE: GCIS

KUPHELILE ukuqagela ngendaba yomgomo weCovid-19 njengoba izolo ngoLwesithathu uMengameli waseNingizimu Afrika uMnu Cyril Ramaphosa, uNgqongqoshe wezeMpilo uDkt Zweli Mkhize nabahlengikazi begonyelwe iCoronavirus obesekuphele eside isikhathi ulindiwe. 

Le ngqophamlando yenzeke izolo eKhayelitsha, eWestern Cape, nalapho inqwaba yabahlengikazi bethole umjovo wabo okhiqizwe ngabakwaJohnson & Johnson. 

Kuzokhumbuleka ukuthi kuke kwasuka umsindo ngomgomo we-AstraZeneca obuqhamuka e-India, ofike kuleli emasontweni amabili edlule njengoba kuvele ukuthi kawukwazi ukumelana nalolu hlobo olwehlukile lwegciwane abathi yi-501Y.v2 okuyilona oludlange kakhulu kuleli. 

Emuva kokuthola elakhe ithuba lokugoma, uMengameli Ramaphosa udlulise amazwi okubonga ethimbeni lososayensi nezisebenzi zomnyango wezempilo ngeqhaza labo. 

Uthe ngesinyathelo asithathile sokuzogoma obala ukhuthaza bonke abantu bakuleli ukuba bangenqeni ukugoma ezindaweni ezilungiselwe lokho. 

“Ngesikhathi ngithola umgomo, kangizange ngizwe nobuncane ubuhlungu, kusheshe ngendlela eyisimanga,” kusho yena. 

Ekhuluma nabezindaba uDkt Mkhize, ufanise abahlengikazi bakuleli namasosha asekhaleni lempi enzima. 

Ngokwemibiko kuthiwe izindawo eziqokelwe ukugoma umphakathi ezifundazweni zonke kuleli yilezi:

Eastern Cape: kuqokwe iNelson Mandela Academic Hospital eMthatha neLivingstone Hospital ePort Elizabeth;

• Free State: Pelenomi Hospital ne-Universitas Hospital zombili eziseBloemfontein;

• Gauteng: Chris Hani Baragwanath Hospital eSoweto naseSteve Biko Academic Hospital ePretoria;

• KwaZulu Natal: Inkosi Albert Luthuli Central Hospital nasePrince Mshiyeni Memorial Hospital eMlazi;

• Limpopo: Pietersburg Hospital neMankweng Hospital ePolokwane;

• North West: Job Shimankana Tabane Hospital eRustenburg ne-Klerksdorp/Tshepong eKlerksdorp;

• Northern Cape: Robert Sobukwe Hospital eKimberley;

Previous articleBabhikishe bashisa Impahla abafundi bediniwe
Next articleOweSibaya ezinsolweni zokuzama ukubulala