Kuqothwe (4) wabasebukhosini obubangwa

506

Babulawe ngokwahlukana ezinsukwini ezintathu zilandelana

SKHOSIPHI MTHEMBU
SIMANZONZO isimo ebukhosini bakwaNgcobo, eHarding, emuva kokudutshulwa kubulawe induna ebiyilungu lomndeni wasebukhosini nomkayo ngoLwesihlanu ebusuku. Kubikwa ukuthi uMnu Mgcinelwa Ngcobo noNkk Nobuhle Ngcobo ba-ngenelwe ngabantu ababili abangaziwa abangazange bakhulume lutho, babadubula bafa besemzini wabo. Kwenzeka lokhu nje, ngoLwesine kudutshulwe uMnu Mthunzi Ngcobo owake waba yilungu lekomidi iQiniselani Manyuswa, obephinde abe nguthishanhloko waseMshiywa Higher Primary School. Kuthe kusabatshazwa ukubulawa kwalaba, izolo ngeSonto ekuseni kwadutshulwa kwabulawa uMnu Mqondisi Ngcobo oyindodana yebambabukhosi, uMakhosandile Ngcobo. Ibambabukhosi selokhu lathunjwa kalikaze litholakale.


Kuthiwa uMnu Ngcobo (uMqondisi) kuqhamuke imoto ebihamba abantu abangaziwa, ya-vulela ngenhlamvu ibhekise kuyena washonela khona lapho. Lokhu kwenza babe bane abantu bakulo mndeni wakwaNgcobo asebedutshuliwe izinsuku zilandelana kusukela ngoLwesine. Ukubulawa kwabo kwenze amanye amalungu omndeni angenwa yitwetwe njengoba kuvele amahlebezi okuthi kunohlu lwabantu okumele babulawe njengoba kuqhubeka umbango wobukhosi. Kuzokhumbuleka ukuthi ILANGA selibike izikhawu eziningi ngodaba oluthinta umbango walobu bukhosi. Ababanga isihlalo nguMnu Nqobizizwe KaMfodo Ngcobo noMnu Nkosiphendule KaZwelibanzi Ngcobo.


Lo mbango ususenkantolo njengoba ngenyanga edlule icala belingenile. Kuthiwa uMnu Ngcobo (induna) naye ubesohlwini lwabantu ababizelwa enkantolo njengoba esebulawa nje. Umthombo weLANGA ongaphakathi emndenini, ocele ukungadalulwa ngenxa yobucayi bodaba, uthi isimo sibi kakhulu njengoba sekuqala kubulawa abantu ngale ndlela. Uthi indaba yohlu lwabantu okumele babulawe iyaziwa. “Sibi isimo emndenini, uma ungabheka bonke laba bantu ababulewe ngabomndeni futhi bayathinteka ezingxoxweni njengoba kuqhubeka umbango wobukhosi. Okunye okwenza sisole ukuthi kuhlobene nombango wukuthi abantu asebebulewe bayaziwa ukuthi basohlangothini olweseka uNqobizizwe. “Konke lokhu kwenza kucace ukuthi sisempini futhi kwenza sibone ukuthi iyiqiniso indaba yokuthi kunohlu lwabantu okumele babulawe. Kumanje sonke kasiphephile, kasazi ukuthi ngubani ozolandela kulaba abavele sebebulewe,” kusho umthombo.


Ilungu lomndeni wenduna elicele ukungadalulwa nalo, lithe kabangabazi ukuthi ukubulawa kwalaba kuhlobene nesihlalo ngoba bonke bavela endlini eyodwa eyibekankosi. “Besicela ukuba uhulumeni angenelele kule nto ngoba sizophela singumndeni wakwaNgcobo. Besicela ukuba alamule ngoba uyazi ngalo mbango wobukhosi,” kusho leli lungu lomndeni. Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal uConst Thenjiswa Ngcobo uziqinisekisile lezi zigameko ngokuhlukana kwazo.
skhom@ilanganews.co.za

Previous articleKutitinywe inyanga kwashiswa izigodlo zayo
Next articleINTOKOZO KULALELA ENIKWA UMSEBENZI WOKUJAJA OKA-MR SUPRANATIONAL