Kusenzima emindenini eshonelwe

367

Abazali bezingane ezishonile abanye babo bathi bezikhona izimpawu ezithile kodwa kabazinakanga

UNINA wamawele, uNkz Nonhlanhla Ntshangase oshonelweyizingane ezintathu engozini. ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

SKHOSIPHI MTHEMBU uJOHN HLONGWA
noPHUMLANI GAMA
KUNEZIMPAWU “ezivelile” ukuthi kukhona okungekuhle okuzokwenzeka kweminye imindeni yezingane ezidlule engozini yeloli elisike endaweni engafanele, lidla amagalani, lashayisana mahlanze neveni ebithwele abafundi emgwaqweni owuthelawayeka, uN2, kwesaKwaNcube, oPhongolo ngoLwesihlanu. Iningi lezingane ezishone kule ngozi okuvele ukuthi idlule nemiphefumulo ewu-21 belifunda eSakhumuzi Primary naseVictoria’s Primary School. ILANGA lihambele imindeni yezisulu, lidlule endaweni yesigameko umgwaqo usavaliwe, amaphoyisa ematasa eyicwaninga.


Usizi belubhalwe emehlweni kuNkz Nonhlanhla Ntshangase oshonelwe ngamawele akhe, uNothando (7) noMinenhle (7) nodadewabo omdala uThembelihle (10) obekuyizona kuphela izingane abenazo. “Bengilapha ekhaya ngesikhathi kungena ucingo kuthiwa imoto ehamba izingane zami ingene ngaphansi kweloli. Ngigijime ngaya khona kodwa ngafika sezimboziwe. Izidumbu bezisakazeke emgwaqweni. Ngibone izicathulo zikaThembelihle, ngacacelwa wukuthi izingane zami zishonile. “Nginqatsheliwe ukusondela, kodwa ababonile bathe amawele abelele eduze namasondo eloli,” kusho yena ethi akukangeni emqondweni wakhe ukuthi akasenangane. Uthe phakathi nesonto uke wazizwa eshiywa yigazi, kanti usezoshiywa yizingane zakhe.


“Kangikholwa ukuthi kangisenangane, kangikwazi ngisho nokwenzani,” kusho yena. Iningi lemizi eshonelwe, yakhelene. UNkk Sithembile Zitha oshonelwe ngumzukulu wakhe, uThingo Simelane (5), ILANGA lifike ehleli nabebeyokhalisa umndeni. Uthe umzukulu wakhe ukhombise izimpawu zokuthi uyahamba. “NgoLwesihlanu uvuke ejabule, wabuza ukuthi sezilungile yini izingubo zakhe zesikole, obekuyinto abeqala ngqa ukuyenza. Ungitshele ukuthi namuhla (ngoLwesihlanu) uzogqoka izimpahla ezimhlophe kuphela, okuyinto abayenzayo esikoleni uma kuwuLwesihlanu.


“Kungethusile lokhu kodwa nganganaka. Ngesikhathi ngithola umbiko ngale ngozi ntambama, kangikwazanga ngisho ukufinyelela endaweni yesigameko,” esho. UMnu Ntokozo Nyawo onguyise kaBandile Nyawo (4) obefunda eSakhumuzi Primary School, uthi isidumbu sengane yakhe besingesesithathu kulezi ebezisaphazeke phansi. “Ngifike endaweni yesigameko sezimboziwe. Kuthe uma ngingayiboni eyami, ngabuza ukuthi wukuphela kwazo yini lezi ebengizibona. Bathi ezinye zisaphazeke lapho iloli liqale khona ukuhudula imoto. Ngiye khona, ngayifica ngempela ingane yami isithule. “Ibuhlungu into esiyibonile, ezinye izingane bezinqamuke amakhanda nezingalo, ezinye ziqhume nezisu,” kusho yena. Yonke imindeni ekhulume neLANGA ithe isalinde ukuyohlonza izidumbu eShowe ngoLwesithathu ukuze iqale ukwenza amalungiselelo emingcwabo. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uConst Thenjiswa Ngcobo, uthe kuboshwe owesilisa oneminyaka ewu-28 ngecala lokubulala ngokungenhloso. Uzovela maduze enkantolo.

Previous articleIndlamlenze iyaqhubeka nokumela elakuleli e-England
Next articleUCOBELELE ABASAKHULA NGAKUFUNDILE EBHOLENI