KUSHIYE IMIBUZO UKUBULAWA KWEPHOYISA LIDLALA I-SNOOKER

464
KUSHIYE imibuzo ukubulawa kukaSerg Siyabonga Radebe ngoLwesibili ebusuku odutshulwe endaweni yokucima ukoma edlala i-snooker nabangani bakhe.

 NONHLAKANIPHO SHINGA 

BASEBUMNYAMENI abaso-ndelene nephoyisa lakwaC, eMlazi ngesizathu sokubulawa kwalo ngentululwane yezinhla-mvu ngoLwesibili ebusuku, li-dlala iSnooker endaweni yoku-cima ukoma kwaB, eMlazi. 

USerg Siyabonga Cyril “Baby Police” Radebe, kuthiwa ubedlala i-snooker nje, ubelinde ukuthi kwehle ingoduso yakhe esitobhini abeyihlangabezile. 

Ngokuthola kweLANGA, uthelekelwe ngamadoda amabili angaziwa ukuthi abeqhamukaphi, adedela inhlamvu ngaphandle koku-khuluma, emuva kwalokho ashaya achitha. 

Uphuthunyiswe esibhedlela nokho wafika khona eseshonile. Ilungu lomphakathi elisondele-ne nomndeni kamufi futhi ebelingumngani wakhe – kodwa eli-cele ukungadalulwa ngenxa yo-bucayi bodaba – lichaze uSerg-eant Radebe njengomuntu obebonakala enekusasa eliqha-kazile ngendlela eyisimanga, eyinsizwa ebeyikuveza ukuthi isikulungele ukuba nomndeni wayo. 

“Unengane encane kanti ubesanda kuthenga umuzi kwa-E ekubeni naye unina wengane yakhe ubeseqalile ukumlobola. Uke washo nje ezinsukwini wa-thi usefisa kufike usuku lomsha-do manje,” kusho umngani kamufi. 

Uthi ngisho ukudutshulwa kwakhe ngalolu hlobo ku-yabakhathaza ngoba ubengumuntu ongenazo izitha futhi ezilungele. “Akukholakali ukuthi kunaba-ntu abangavele bazombulala nje qede futhi bangathathi lutho kuyena. 

“Lokhu ku-sho ukuthi be-bevele behlo-se yena, yize singaqondi ukuthi bekuyini isizathu,” kusho umngani kamufi. 

Okhulumela amaphoyisa kuzwe-lonke, uColonel Bre-nda Muridili, usiqini-sekisile lesi sigameko, wathi amaphoyisa aKwaZulu-Natal aseyalelwe ukuba athole izigilamkhuba engakapheli amahora awu-72. 

“Sinxusa labo abangaba nolwazi ngalesi sigameko ukuba bathinte amaphoyisa enombolweni ethi-0860010111,” kusho yena. 

Previous articleKUSHIYE IMIBUZO UKUBULAWA KWEPHOYISA LIDLALA I-SNOOKER
Next articleBathole ithuba elingandele bani