Kushone ababili begxotshwa wudonga lakwamakhelwane belele

311

THANDI ZONDI

UCHAZA kuhlengezele izwi obhujelwe ngamalungu amabili omndeni esigamekweni sezikhukhula ezidalwe yimvula enamandla ehlasele izingxenye ezahlukene zeTheku ngoMgqibelo ebusuku.

Kulesi sigameko esenzeke ku-ward 59 eZwelisha, eMaoti, kushone uNkz Samkelisiwe Zungu (52) nomzukulu wakhe uSelu Zungu (3). Badilikelwe yindlu belele ebusuku. UMnu Lungisile Mngangeni – ohlala endlini engumakhelwane – uthi uphume ebusuku eyobhema.

“Ngibuye imvula isiyimbi, ngathi ngiyobavusa kanti ngizofika udonga seluwele phezu kwabo,” echaza. Uthi bekunzima nokuthi angasiza ngoba imvula ibiyimbi kepha ufonele indodana yakhona, ekwaze ukufika ekuseni, bazama ukususa amatshe phezu kwezisulu.

Echaza uBonga Zungu (24) oyindodana kaSamkelisiwe uthi bekungaqali ukuthi udonga olude lwakwamakhelwane luwe. Uthi lwake lwawa ngezikhukhula zango-2022. “Luwele egunjini obekulele kulo umama. Mina bengingekho kwenzeka lokhu, bengilele kwamngani wami,” esho.

Lo muzi wakhiwe eduze komfula kanti udweba isithombe sosizi lodwa.
UBonga ucele usizo kunoma ngubani ongafaka isandla ekuvuseni ikubo nasekungcwabeni unina.
“Kakusebenzi muntu, amasenti engiwatholayo engisuke ngiwaphiwe ubhuti owangithatha wangifaka ngaphansi kwephiko lakhe, echazwa wukuthi ngidlala ibhola,” kubalisa yena. Kulo muzi uthi bebehlala bebahlanu.

Uma ungena eZwelisha, kugqama usizi oluhlasele le ndawo. Iningi likhiphele imibhede, osofa nokunye ngaphandle ngenhloso yokukomisa. Umgwaqo ugeleza amanzi, kunzima nokudlula. Izingane zidlala emaxhaphozini, kazazi nokuthi lidumephi.
Imilutha ibisithole ithuba lokuzakhela imali ngokugugula isihlabathi esigcwele emgwaqweni. Omakhelwane bathi banovalo uma kungase kwenzeke kubuye enye imvula besekulesi simo.
Kuthiwa le mvula idlule nemiphefumulo yabawu-5 eThekwini, ababili ngabaseFolweni abadilikelwe wudonga, oyedwa ngowaseMlazi kwaK.
Lezi zimvula zishiywe kukhalwa ezindaweni eziningi zaKwaZulu-Natal kubalwa KwaDukuza naseNdwedwe.

Previous articleUkwethula uhlelo kuthinte impilo yakhe
Next articleAbakamaskandi bathathe izinhliziyo zabesifazane abaningi