Kushube isimo bebhikishela amanzi

794

Kushiswe umuzi wekhansela, izimoto eziwu-5 kwagqekezwa esitolo, kwebiwa utshwala

SKHOSIPHI MTHEMBU

IBIVUTHA ingabaselwe imiphakathi eyahlukene ezindaweni ezakhele uMasipala u-Ugu. kuvalwe imigwaqo kwacekelwa nempahla phansi abantu bekhala ngenkinga yamanzi.

KUSHUBE isimo izolo ngoLwesithathu umphakathi wezindawo eziseningizimu yeKwaZulu-Natal, kusuka eMzumbe kuya eZingolweni, ubhikisha ushisa amathayi emigwaqweni, washisa isakhiwo nezimoto eziwu-5 zikaMasipala waseRay Nkonyeni nomuzi wekhansela laku-ward 15 kuwona lo masipala, ukhala ngendlala yamanzi esiwubhuqabhuqe iminyaka. 

Umbhikisho uqale ngoLwesibili, washuba kakhulu izolo njengoba kuze kwangenelela uNgqongqoshe wezokuBusa ngokubambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Sipho Hlomuka, ogcine eziyele mathupha kule ndawo. Izolo umphakathi ubuvale umgwaqo owuthelawayeka, uN2 kusuleka eMzube. 

Inkinga yamanzi kulezi zindawo kubikwa ukuthi yindala, kanti kuthiwa uma eke abuya, aphuma isikhashana abuye ahambe. Umphakathi ukhala ngoMasipala wesiFunda Ugu, okuyiwo obhekene nendaba yamanzi. 

uNkz Ncedani Nyuleka oyikhansela elishiselwe umuzi, uthi bekusezintathakusa zayizolo ngoLwesithathu ngesikhathi ezwa abantu becula ngaphandle komuzi wakhe.

“Ngesikhathi becula bememeza, kukhona abebezwakala bethi makushiswe umuzi wami ukuze ngizophuma. Ngithathe ingane saphuma ngomnyango ongemuva, sabaleka sayocasha. Sesingaphandle, ngibone umuzi wami usuvutha,” esho. 

Uthi into ayaziyo ukuthi umphakathi uke wakhala ngayo, wumgwaqo, eyamanzi akayazi ngoba akhona, yindawo eyodwa engenawo.  

UMnu Mthandeni Ngcobo oyisakhamuzi saseZingolweni, uthi side isikhathi uMasipala u-Ugu udlala ngabantu ekubeni amaloli ehla enyuka kodwa abantu bengenawo amanzi. 

“Kade kwasa umphakathi ukhala ngendaba yamanzi, ngisho efikile amaloli, awayi kuzona zonke izindawo, abanye abantu bagcine bengawatholanga. Ngisho efikile nawo lawo maloli, kuphela amasonto amathathu engabuyile,” esho. 

UMnu Sfundo Ngwane waseMagogo, eMzumbe, uthi bona sekuphele iminyaka emithathu bengenawo amanzi. 

“Okucasulayo wukuthi izikhulu zikamasipala kazikwazi ukusondela emphakathini uma zibona ukuthi uyakhala. Phambilini kwasungulwa ikomiti kule ndawo elaliphuma emphakathini laya kwamasipala ukuyoxoxa nawo ngendaba yamanzi. 

“Abakwamasipala batshela ikomiti ukuthi malibuyele emuva, bayeza ukuzochazela umphakathi ngale nkinga kodwa bangakwenza lokho. Namanje ukube izolo (ngo-Lwesibili) bafikile ukuzozwa izikhalo zomphakathi, ngabe kawenzekanga lo monakalo,”  esho. 

Ungqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Sipho Hlomuka obehambele le mibhikisho izolo, uthe bavumelene nomphakathi ukuthi uzoyeka ukuvala umgwaqo, bona bazobhekana nezikhalo eziphakanyiswe ngumphakathi. 

Ungqongqoshe wezokuThutha nokuPhepha koMphakathi uNkk Peggy Nkonyeni usigxekile lesi senzo. Imizamo yokuthola uMasipala kayiphumelelanga njengoba iMeya uMnu Sizwe Ngcobo icele ukubuye ithintwe. 

Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe ngoLwesibili kushiswe izimoto zikamasipala eziwu-5, ugandaganda, yihholo laseZingolweni, amahhovisi kamasipala kanti kuboshwe abantu abathathu ngamacala okususa uthuthuva emphakathini. 

Uthe kushiswe amaloli amane ngoLwesibili ebusuku, kwavulwa icala lokucekela phansi impahla. Izolo ngoLwesithathu edolobheni laseZingolweni, uthi iqulu labantu ligqekeze esitolo kwebiwa utshwala.

Previous articleUbhoboka ngobunzima e-England
Next articleLudluliselwe enkantolo enkulu elowayeyiMeya