Kusize inkosi uMnyango wezeMfundo utotoba kolokwakhiwa kwesikole

279

MTHOBISI SITHOLE

ISUKUNYISWE yizigameko zokunyamalala kwezingane endaweni iNkosi yesiZwe saKwaMadlebe, eMpangeni, uZenzo Zungu (egqoke isudi eluhlaza), yatholela isizwe uxhaso lokwakhiwa kwesikole samabanga aphansi. INkosi uZungu iveze lokhu ichaza ngomnikelo wesikole ewuthole enkampanini yemayini, iTronox. NgoLwesithathu kuvulwe lesi sikole esethiwe eleNkosi Zenzo Primary. 

Inkosi ithe kunezigameko zokuhamba kwezingane ziya esikoleni zingabuyi emakhaya, zitholwe zibulewe. Ithe yikhona okwenze yadela konke, yehla yenyuka izamela umphakathi lolu xhaso ukuze abantwana bafunde eduze nabazali babo. Iveze ukuthi isicelo sokwakhiwa kwesikole babesithumelele noMnyango wezeMfundo wasemukela, kodwa uhlelo lwawo lwahamba kancane.

UNkz Nozuko Basson wakwaTronox, utshele ILANGA ukuthi kusetshenziswe imali elinganiselwa ku-R4 million kwakhiwa lesi sikole. Uveze ukuthi yize besiza kakhulu ezindaweni okusebenza kuzo imayini yabo, kodwa usizo oluthinta ukufunda nokufundisa, bayalekelela ngalo nakwezinye izindawo. “Inkosi yacela ukuba siyakhele isikole, yabika izindaba ezibuhlungu ezenzekayo. Ngenxa yokuzwelana nesimo ebesenzeka emphakathini, sivakashele enkantolo yenkosi, saxoxa nomphakathi nezinduna kwabonakala ukuthi lolu xhaso bayaludinga ngampela,” esho.

Uthishanhloko walesi sikole, uMnu Bongumusa Khanyile, uthe siqale ukwakhiwa ngo-2018, waphela esephothuliwe amakilasi amathathu. Uthe ukufunda kuqale ngo-2019 ngabafundi abawu-60, othisha bebolekwa ezikoleni ezingomakhelwane. Uveze ukuthi uMnyango wezeMfundo usubanike othisha abawu-7.

UDkt David Chonco, obethunywe nguNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uncome ukungenelela kwenkampani ezimele.

Previous article“Lishiywa” ngamalungu igatsha lebandla elisolwa ngesandla sensimbi
Next articleUmqeqeshi ubona zidinga ucwaningo olujulile izinkinga zeChiefs