Kusolwa uhulumeni kubulawa induna

380

Inkosi yacela abaqaphi kodwa lutho abazogada yona nenduna

PHUMLANI GAMA NOTSEPO MOLEFE

KUKHONJWA uhulumeni ngenjumbane emuva kokudutshulwa kubulawe undunankulu wesiZwe sakwaZuma, eMpendle, oficwe yizigilamkhuba ezidlalela inkostina kwakhe ngoMgqibelo. Wethuka izanya umndeni kaMnu Qalokwakhe Zuma KwaNovuka, eMpendle ngenxa yalesi sigameko, kwazise kawukayazi imbangela yokubulawa kwakhe. Ekhuluma neLANGA uMnu Ndodembi Zuma onguyise omncane kamufi, uthe: “Sikhulu isililo emphakathini ngoba baningi abantu abebesizwa ngundodana. “Ubenamabhizinisi amaningi, okubalwa kuwona nelamatekisi, okwathi uma enikwa umsebenzi wokuhola isizwe, wangabe esaqhubeka nawo.

Wafaka ilungu lomndeni ukuba liqhubeke nebhizinisi. “Okwamanje kazikho izinsolo esingaphumela ngazo obala ngaphandle kokusho ukuthi nathi sinovalo. Indlela okwenzeke ngayo, ikhomba ukuthi kasiphephile singamalungu omndeni,” kusho uMnu Zuma. UMnu Wonder Dlamini oyikhansela laku-ward 4, uzwakalise ukushaqeka ngokusocongwa kukaMnu Zuma. Umtuse ngegalelo lakhe lokuthanda ezemidlalo, ikakhulukazi umtelebhelo wamahhashi, okuwumqhudelwano odlalwa minyaka yonke ngoZibandlela (December).


“Ngenyanga edlule uMnu Zuma uxhase umtelebhelo ngesiklabhu, ethi wenzela ukuthi ujokhi odle umhlanganiso agoduke ephethe into ebonakalayo. Sibuhlungu ngokwenzekile. Sizwelana nomndeni ngokulahlekelwa yinhloko yekhaya ngalesi sihluku,” kusho uMnu Dlamini. UMgcinimafa woBumbano Lwezinduna KwaZulu-Natal, uMnu Phakamani Dlamini, ukhombe uhulumeni ngenjumbane, wawusola ngokwehluleka wukuhlela izigcawu zokufundisa umphakathi ngebanga elihanjwa yinduna nenkosi ngokomthethosisekelo wezwe. Uthe ukube abantu bafundisekile ngeqhaza lalezi zinhlaka, ngabe kaligobhozi kanjena igazi lezinduna namakhosi.


“Sesihambe kwaguga izicathulo, sifuna uhulumeni ungenelele ngokufundisa abantu ngesakhiwo sobuholi bomdabu, kodwa akekho ofuna ukusilalela. Siyafisa ukuthi abantu bacaciseleke ukuthi amandla enduna nenkosi ahamba afikephi. “Ukugobhoza kwegazi kudalwa wukuthi iningi labantu lihleli ezikhundleni, kodwa kaliwazi amalungelo ezihlalo elihleli kuzona,” kuchaza uMnu Dlamini. INkosi Simphiwe Zuma ithe ishayeke kakhulu ngesigameko esehlele undunankulu wayo. Ithe wehlelwa yilo mshophi nje, nguyena obeyiqinisa ngokuthi ingesabi, kunalokho iqhubeke nokuqina amandla ekuholeni isizwe. Iveze ukuthi ezinyangeni ezine ezedlule, kuke kwafika izinkabi esigodlweni sayo zizitshela ukuthi yisemzini wenduna.


“Abafana ababili bafika lapha esigodlweni bezitshela ukuthi kusemzini wenduna abathunywe ukuba bazoyibulala. Basuka lapho bafonela umuntu owayebathumile, bamtshela ukuthi bafuna imali engaphezulu kwaleyo ayebanike yona. “Bathenjiswa u-R90 000, kodwa bona bathi bafuna u-R120 000. Basuka lapho babiza enye indoda engiyaziyo ukuba ibasize ukuze kwenziwe umsebenzi wokubulawa kwethu. “Ngabuthatha bonke ubufakazi ngabuhambisa emaphoyiseni, ngafike ngavula necala kodwa akukho okwenziwa. “Ngafaka nesicelo sokuthi sihlinzekwe ngezokuphepha mina nenduna esibulewe kumanje, kodwa kwasho ukuthi izinhlelo zikahulumeni zihamba kancane.


Ngigcine sengizihlinzeka ngonogada engibakhokhelayo. “Nakuba zingekho izinsolo ezibambekayo, kodwa engikwaziyo wukuthi kunabantu abangajabuli uma kujutshwa amacala enkantolo yesizwe ngoba thina kasincethezi uma sikhuluma izindaba. “Ngiyasola ukuthi uZuma ushayelwe ukuthi uyindoda eneqiniso, ngoba kwamanje ngihleli nje, ngiyazi ukuthi kunabantu abangathokozile ngesinqumo esathathwa eminyakeni emine eyedlule, kusho iNkosi Zuma. Okhulumela amaphoyisa uLt Col Robert Netshiunda uthunyelelwe imibuzo kuze kwashaya isikhathi sokuloba engaphenduli.
phumlani@ilanganews.co.za

Previous articleOweChiefs akanavalo ngeDowns
Next articleBanovalo abazali ngebhuloho elilimele