Kusolwa umnyango ngokutotoba ukuhlelela abezikhukhula izikole

255

UMnu Malinga onguMengameli weNatu, uthe ukungahleleki komnyango kuzodala isiphithiphithi ezikoleni

UKUHUDULA izinyawo komnyango wezemfundo ukulungisa umonakalo osuke uqondene nalo mnyango, kuze kwaholela ekutheni abazali bezikole ezakhahlanyezwa yizikhukhula eMawukwini, eMnambithi, bazilungisele bona. Kumanje izikole ziyavulwa kodwa lo mnyango yima uthi usazobahlelela abafundi abathintekile izikole abazofunda kuzona.

MTHOBISI SITHOLE
BAZOFUNELWA izikole ezintsha abafundi abebekhoseliswe emahholo nasemasontweni ngenxa yezikhukhula ezishiye kukhalwa KwaZulu Natal ngoMbasa (April) nyakenye, njengoba eminye imindeni isale dengwane. Lokhu kuvezwe wuMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal njengoba sekunemindeni enabafundi abatholelwe izindawo ezintsha zokuhlala, bafuduka lapho bebehlala khona phambilini. Lezi zikole ezintsha bazoqala ukufunda kuzona njengoba izikole zivulwa ngoLwesithathu. Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi, uthe ngesikhathi kwenzeka inhlekelele nyakenye, abafundi bengasenawo amakhaya ngenxa yemvula, bahlaliswe ezikhungweni zikahulumeni nakwezizimele, kwase kuphoqa ukuba umnyango ubafunele izikole eduze nalapho abebekhosele khona.


Utshele ILANGA ukuthi akekho umfundi ozohlala ekhaya ngoba eswele isikole. Uthe bazosebenzi-sana neminye iminyango kahulumeni ukuze bathole bonke laba bafundi ukuthi sebehlala kuphi. “Abantwana ababebhekene nenkinga yokuphazanyiswa yizikhukhula nyakenye, besibazi ukuthi bakumaphi amahholo namasonto, ngaleyo ndlela sabafunela izikole eziseduzane nalapho babehleli khona ukuze bafunde. “Njengoba uhulumeni waKwaZulu-Natal usuthathe imindeni yabo wayoyibeka ezindaweni ezintsha, ngakhoke sisazoqhubeka sibafune abantwana sibatholele izikole ezintsha ukuze kube seduzane nasemakhaya amasha.


“Konke lokho sikwenza ngokubambisana nayo yonke iminyango kahulumeni waKwaZulu-Natal,” kusho uMnu Mahlambi. UNkk Thembi Madlopha-Mthethwa osekomidini lezemfundo esiShayamthetho saKwaZulu-Natal ngethikithi le-IFP, uthe kuyihlazo ukuthi umnyango kawubazi abafundi njengamanje lapho behlala khona. “NgoLwesithathu izingane zibuyela ezikoleni, inkulumo ethi abantwana basazohlelelwa, iyichilo, ikhombisa ukungahleleki komnyango wezemfundo,” esho. UMengameli weNational Teachers’ Union (Natu), uMnu Sbusiso Malinga, uthe bayashaqeka ukuzwa ukuthi abafundi basazocingwa ukuthi bahlala kuziphi izindawo bese befunelwa izikole. Uthe konke lokhu kuzodala isiphithiphithi ezikoleni nokufuhlelwa kwezingane. “Abazali bazothenga umfaniswano omusha wakuziphi izikole? Nini? Ukungahleleki komnyango kuzokwenza ukuba izingane zintunte nendishi,” kusho uMnu Malinga. Uthe ukubhekwa kwezikhala kudinga isikhathi esanele ukuze nokuthengwa kwezincwadi zabafundi kuzolinganiswa nesibalo sabafundi bakuleso sikole. Iphunzile imizamo yokuthola uNobhala weSouth African Democratic Teachers’ Union (Sadtu) KwaZulu-Natal, uNkz Nomarashiya Caluza.

Previous article‘Unondweba uvume eyokusirobha koweBucs’Umqeqeshi
Next articleKudutshulwe kwabulawa iphoyisa lisemsebenzini