Kusolwa umnyango ngokuzithela ngabandayo ezinkingeni zesikole sothisha abalovayo

202

THANDOLUHLE NGUBO

BAKHATHAZEKILE abazali nothisha base-Ekuphakameni Primary School, eMlalazi, eShowe ngenxa yezinkinga okubalwa kuzo ukungezwani kothisha asebefakelene izivimbelo zenkantolo (protection order).

Kuthiwa kuneqoqo lothisha elingafuni ukulalela imiyalelo kathishanhloko wakulesi sikole, kanti kubikwa ukuthi sekuphele unyaka uMnyango wezeMfundo uzithele.

    Ngokuthola kweLANGA ngomthombo ongaphakathi kulesi sikole, ukungezwani kuphakathi kothisha bamabanga aphakathi kwelesine nelesikhombisa. 

   Uveze ukuthi zonke lezi zinkinga zaqala ngonyaka odlule kuzovalelwa ikota yesithathu.

“Yize umsuka wengxabano yabo singawazi kahle, kodwa izivimbelo zikhona, futhi nathi singothisha nabafundi kuyasihlukumeza lokho,” kusho umthombo.

Uthi sebezibikele izikhawu eziningi izikhulu zemfundo esifundeni nasezingeni lesifundazwe, kodwa kasikho isixazululo.

“Zike zafika izikhulu nabahloli bezemfundo esifundeni sethu, kodwa akukho okushintshayo, kunalokho izinkinga zokungezwani ziyanda nabahloli abalandeleli. 

“Sesike sabhalela ehhovisi likangqongqoshe eMgungundlovu, kodwa akukho okwenzekayo. Nesigungu esilawula isikole sesike salibhalela ihhovisi likangqo-ngqoshe, kodwa lutho,” kusho umthombo.

Ubike ukuthi okunye okubakhathazayo nokulimaza isikole, wukulova kweqeqebana lothisha elingahambisani nothishanhloko, ngaphandle kwezizathu. 

“Lesi senzo sabo sikhalisa nabazali njengoba sebeqalile ukuyikhuluma le ndaba yokulova neyokuyisana ezinkantolo. 

“Siyafisa ukuthi umnyango ungenelele ukuze izingane zizuze lokhu ezikuzele esikoleni,” kusho umthombo.

Umzali womfundi wakulesi sikole -ongathandanga ukudalulwa – uthe bengabazali bakhathazeke kakhulu ngalolu daba olungenasixazululo njengoba ukungezwani kothisha kulimaza imfundo yezingane zabo.

Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uSihle Mlotshwa, uthe bebengakezwa ngalolu daba. 

Uthe uzoxhumana nesiyingi saseShowe, ukuthola umbiko ogcwele. www.ilanganews.co.za

Previous articleSekudlule omunye umsakazi woKhozi FM
Next articleUshonele esibhedlela owesifazane (59) oshaywe, wanukubezwa ngumfana wendawo