Kusolwa uthishanhloko ngokuhlakazwa kwesigungu sesikole ebesigcwele izifundiswa

173

MTHOBISI SITHOLE

SEKUPHELE izinyanga ezintathu iSomahhashi High School, yaseMsinga, ingenaso isigungu esilawula isikole ngenxa yokuqubula komdonsiswano okuthiwa uthinta uthishanhloko. Ukuqokwa kwezigungu ezintsha zezikole, kuvalwe mhla ka-30 kuNdasa (March). 

Kulesi sikole kuthiwa siqokiwe isigungu ngoNdasa, sahlakazwa ngenxa yezizathu ezingaphatheki. Kuvela ukuthi kalukho uhlelo olusha olwenziwe lokubuyekeza lesi sinqumo nokuqoka esinye isigungu. 

Ngokwemithombo yeLANGA, ukungaphumeleli kwalesi sigungu ebesiqokiwe, kusolwa uthishanhloko ngokuthi ubengahambisani naso ngenxa yokuthi abazali baqoke amalungu aso afundile – okubalwa nothisha bakwezinye izikole ezingomakhelwane. “Akusasebenzeki esikoleni ngenxa yokungaphatheki kahle kwaso. Ukuqokwa kwabantu abafundile yikhona okuyisizathu sokuthi kuhlakazwe isigungu
esasikhethwe wumphakathi. Kusobala ukuthi uthishanhloko ufuna ukuzenzela ukuthanda kwakhe ukuze ezokhululeka, engashushiswa ezinqumweni zakhe zokusetshenziswa kwemali yesikole,” kusho umthombo.

Utshele ILANGA ukuthi lesi sikole kasinakekelwa ngendlela, nengqalasizinda yaso iyabheda. 

Kuthiwa ngesikhathi ehlakaza isigungu, umhloli omkhulu wesekethe eMsinga uthe kukhona umzali ongavotanga, obekhona ohlwini lwabavoti. Amalungu omphakathi ayaphikisana nezincwadi abhalelwe zona, aziswa ngokuthi kuzofanele luqalwe phansi ukhetho. 

Usihlalo wesigungu ebesiqokiwe, uMnu Sakhile Dlamini, uthe kuyiqiniso ukuthi isigungu simisiwe ukwenza imisebenzi yesikole. Uthe basalindele uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal ukuba ucacisele umphakathi ngalesi sinqumo esikhiswe yihhovisi lomhloli.

Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi, uthe kuzofanele umphakathi uhlale phansi ngalolu daba, luxazululwe. “Okubalulekile wukuba isikole siphatheke kahle futhi nomphakathi ube nemibono ngaso,” kusho uMahlambi.

mthobisis@ilanganews.co.za  

Previous articleBafisa isabalale nakwezinye izifundazwe iNgoma kaZwelonke
Next articleIzikhulu zebhola kuleli zizobola yizigwebo zeFifa ngokusayinisa “izinkomo” zangaphandle