Kusolwe “ukushoda” kwesikole ebuholini kubulawa usomatekisi nendodakazi

305

PHUMLANI GAMA

KUSOLWA umbango wamandla okulawula imizila ngokwanda kwezigameko zokubulawa kosomatekisi baseMnambithi. 

NgoLwesibili, kudutshulwe kwabulawa uMnu Sifiso Hadebe (61) nendodakazi yakhe uNkz Nokubekezela Hadebe (33), eSt Chads. 

Kuthiwa baphume ekhaya beya edolobheni, badlula erenki lapho uHadebe abenengxoxo emfushane nozakwabo. 

Kubikwa ukuthi kuthe sebeyofika edolobheni eMnambithi, bavukelwa yizinkabi,  zavulela ngezulu lezandla, baphelela endaweni yesigameko. 

Lesi sigameko silandela esenzeke ngoLwesihlanu lapho kudutshulwe kwabulawa uMnu Bhekuyise Masondo (69),
obengusihlalo wekomidi elilawula lososeshini. 

ILANGA lihambele kule ndawo, lafike lazibonela ingxenye yosomatekisi asebeqinise ezokuphepha ngenxa yakho ukwesabela ukuphepha kwabo. 

Kuthiwa naye uHadebe ubeyilungu lekomidi elilawula lo soseshini. 

Kuvele ukuthi kunezinhlangothi ezimbili kulo soseshini njengoba uke wagutshuzelwa yizinkinga, okugcine sekuphoqeleka ukuba kungenelele ubuholi beSantaco KwaZulu-Natal, ngenhloso yokuba abasembangweni bazame ukuzinuka amakhwapha
ngezinkinga ezikhona.

“Lapha kuvuka impi yakudala. Iqiniso nje lilodwa, akekho umuntu ophuma ngaphandle azobulala abantu kule ndawo. 

“Bashayana bodwa ngoba bebanga amandla okulawula ukusebenza kwemizila yezimoto ezihamba amabanga amade. 

“Phambilini babebanga ukwehlukana ngezinhlangano ngoba kukhona ababejoyine inhlangano yaseGoli, abanye bephethwe KwaZulu-Natal. 

“Okuzwisa ubuhlungu wukuthi izimpi zabo kazigcini ngokuthi kufe bona bodwa, kugcina kuhamba nabanye abantu abangekho embangweni wabo,” kusho umthombo. 

Ilungu lesigungu, elicele ukuba kugodlwe imininingwane yalo, liveze ukuthi lona nozakwabo kabasalali emakhaya ngenxa
yokwesaba. 

“Besithi kuzosiphephisa ukungalali emakhaya, kodwa sesibonile ukuthi ngeke kusize ngalutho ngoba sidutshulwa ngisho ngezikhathi zasemini. 

“Eqinisweni elilonke nje, imboni yethu ilinyazwa wukuthi iphethwe ngabantu abangahlalanga isikhathi eside ezikoleni, okwenza ukuthi kube nzima nokucabanga uma kukhona lapho khona kunokungaboni ngaso linye khona. 

“Okubi wukuthi konke lokhu kwenzeka nje kunezinyanga ezimbili kuvotiwe. 

“Siyafika kulezi zikhundla esihleli kuzona, kodwa manje siyabona ukuthi kuze siphephe, kuzofanele sishiye phansi,” kusho lona. 

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLt-Col Nqobile Gwala, uthe amaphoyisa
aseMnambithi aphenya amacala amabili okubulala kulandela isigameko sokudutshulwa kubulawe bantu ababili. 

phumlani@ilanganews.co.za

Previous articleIngebhe ngokubulawa kwabeCPF
Next articleIngebhe kudutshulwa ibhasi elilayisha izisebenzi