Kusukume umnyango kolomfundi ohlukunyezwayo

247

NONHLAKANIPHO SHINGA

LUSUKUMISE uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal udaba lwesithombemnyakazo (video) somfundi wesifazane waseMpephose High School, eDondotha, eMpangeni, esivele kuTik-Tok, ekhala ngokuhlukunyezwa yibhoklolo elinguzakwabo. 

Lo mfundi owenza u-grade 11 – igama lakhe eligodliwe – wenze lesi sithombemnyakazo ethi usekhathele wukubekezekela ukuhlu-kunyezwa yilo zakwabo wesilisa, athi useke wamshaya nokumshaya. 

“Ngenza lesi sithombemnyakazo ngoba ngikhathele wukuhlukunyezwa ngu-(egagula lo mfundi wesilisa). Kusukela uqala unyaka, ngifunda kabuhlungu. 

“Uma ngibika ekhaya, bathi ma-ngibekezele kodwa sekufike lapho ngihluleka khona. Ngicela noma ngubani ongangisiza ngoba kangisazi ukuthi ngenzenjani. Ngisaba ukuthi ngizophazamiseka ngisho ezifundweni zami. 

“Njengoba ngenza u-grade 11 nje, kusho ukuthi nangonyaka ozayo lo mfana ngizobe ngisafunda naye,” kusho lo mfundi ekhihla isililo. 

Uveze ukuthi uke wavuvukala umlomo emuva kokushaywa yilo mfana. 

“Uhlekise ngami phambi kwabangani bakhe, kwathi uma ngimphendula, wangishaya. Ngiphindiselile ngoba bengingeke ngimyeke engishaya. Ngafika kulesi sikole ngizofunda futhi ngiyabona ukuthi udlala ngami ngoba azi ukuthi ka-ngiyena owasendaweni, kanginabo abantu abazongilwela. Ngiyacela kwabangakwazi ukungisiza ngoba kangifuni ukugcina ngiyeka isikole,” kusho lo mfundi.

Lo mfundi uthe okwenzeka kuyena kumenza wabona ukuthi kungani kunabafundi okugcina kubonakala sengathi kabasithandi isikole, kanti kusuke kukhona ababahlukumezayo

“Ngizimisele ngokufunda, kodwa manje senginokwesaba ngoba kangazi nje ukuthi uma ngibuyela esikoleni ngoMsombuluko uzongenzani. Sesiside kakhulu isikhathi ngibekezele, kodwa kalukho ushintsho,” kuqhuba lo mfundi izinyembezi zigcwele amehlo. 

Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi, uthe uNkk Mbali Frazer onguNgqongqoshe walo nyango, usejube izisebenzi zawo ukuba zisukumelele phezulu lolu daba. 

“Sisibonile isithombemnyakazo esenziwe ngumfundi waseMpephose, ekhala ngokuhlukunyezwa ngomunye umfundi. Ungqongqoshe uyalele nabezomthetho ukuba balusukumele lolu daba ngokwesiga-ba sabo, ngoba kasikwazi ukubekezelela abafundi abazohlukumeza abanye,” kusho uMahlambi.

nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleUdilikajele kowesifazane owabulala udadewabo oyiphoyisa
Next articleAmabutho emhlanganweni weSilo ne-IFP