Kuthiwa uneziqu zase-primary oxoshwe eyomakela u-matric

514

MTHOBISI SITHOLE

UBHEKANE nengwadla exoshwa esikhu-ngweni sokumakela umatikuletsheni uthisha osolwe ngokungaqondi kwezimfanelo zakhe esikhungweni. Ngokuthola kweLANGA, uthisha okuthiwa ufundisa uGrade 10 kwesinye sezikole eNdwedwe, uxoshwe nemithwalo yakhe esikhungweni sokumaka eVryheid Comprehensive High School, eVryheid ngoLwesihlanu. 

Kubikwa ukuthi ubeqashelwe ukuba yi-reserve marker – okusho ukuthi ubezolindela ukubizwa uma kukhona ababhekana nezi-nkinga zokungafiki esikhungweni sokumaka. Kuthiwa uye esikhungweni sokumaka eVryheid ngoba esethole ucingo oluthi makaphuthume, usefakwe esigabeni sabamaki ngqo. Kuvela ukuthi kukhona abafonele emahhovisi ezemfundo esifundeni iLembe, bamceba ukuthi akawufundisi umatikuletsheni njengoba eqashelwe ukuwumakela.

Umthombo weLANGA uthi uthisha ufike esikhungweni sokumaka wagcwalisa wonke amaphepha, bachazelwa nokuthi kuzosetshenzwa kanjani, okuthe ngesikhathi sekhefu, wabizwa yimenenja yesifunda iZululand, imazisa ukuthi akavumelekile ukumaka ngoba akawufundisi umatikuletsheni. Kuthiwa uthisha uthe ubefake isicelo ngoba kuvumelekile noma ngabe kawufundisi umatikuletsheni, kodwa uma uzoqashwa ngaphansi kohlelo lwama-reserve marker

Phakathi kwezinto ezitholakale sekuphenywa, kuvela ukuthi njengoba bekumakwa isiNgisi, uthisha akanaso lesi sifundo kwaqeqeshelwe ukuzifundisa, okuyisiZulu neTehnology, kanti neziqu zakhe zithi ufundisa kusukela kwaGrade 4 kuya kwaGrade-6. Kubikwa ukuthi kusize ukungenelela kwenyunyana yakhe kusukela ngo-5 ntambama ngoLwesihlanu njengoba bekungasavunyelwe nokuthi alale esi-khungweni sokumaka. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthe, makalaliswe, anikwe nokudla bese ehamba ngakusasa. 

UNobhala-jikelele weNatu, uMnu Doctor Ngema, uthe bazowuphonsela inselelo umnyango ngokujikisa ilungu labo ekubeni bewulibizile. 

Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi, uthe bayaxolisa kuthisha ngesiphithiphithi, wathi ongawufundisi umatikuletsheni akavumelekile ukuwumakela. “Kasazi ubesifake kanjani isicelo engawufundisi umatikuletsheni, ngoba akasifakanga ohlwini lwama-reserve, sizoku-bhekisisa okwenzekile,” esho.

Previous articleIsililo kushona intatheli yeLANGA
Next articleNgibabaziseni bo! Ngiyalishaya kalikhali!