Kuthungathwa ‘obulale’ ingoduso nentombi

431

Usole umakoti wasendaweni njengesizathu sento ayenzile

PHUMLANI GAMA
USAGCWELE amathafa owesilisa waseMpelenyana, KwaHlabisa, okuthiwa uhlasele wabulala ingoduso yakhe wadlulela kwamakhelwane wabulala intombi yakhe ngoLwesihlanu ebusuku. Isidumbu sikaNkz Bawinile Mntambo (36) obeyingoduso kamsolwa sitholakale enkundleni yezemidlalo ephakathi kwemizi sinamanxeba ekhanda. Kubuye kwatholakala esikaNkz Sthembile Xulu (31) (osesithombeni) obeyintombi yakhe, okuvela ukuthi umsolwa uqale ukumshaya engaphakathi endlini yakhe, kwaze kwaba uphumela ngaphandle egcekeni waze washonela endaweni yesigameko.


Leli phephandaba lithole ukuthi umsolwa ugile lo mkhuba maqede wanyamalala endaweni, okuthe uma efonelwa walubamba ucingo, watshela obemfonelile ukuthi uyababona, kuhlangene amalungu omphakathi nabaholi endaweni yezigameko. Kuthiwa kwale noma esethintwa nguyise omzalayo umsolwa enxuswa ukuba asondele kuzokhulunywa achaze ngesizathu esimenze wagila lo mkhuba, kodwa wanqaba. Kunalokho uyalele amalungu omphakathi nabo bonke abebefuna incazelo ecacile ukuthi mababuze kowesifazane wasendaweni abemgagula ngegama, esho nokusho ukuthi nguyena oyimbangela yakho konke okwenzekile. Ngokusho kukaMnu Thinabakho Mchunu ongumfowabo kaSthembile, uthe ubengazi nokuthi umsolwa uthandana nodadewabo. Uthi bebazi ukuthi umsolwa uqonywe kwamakhelwano wabo ongaphesheya komfula.


“Le ndoda thina siyazi ukuthi iganwe kwamakhelwane wethu. Besingazi ukuthi inobudlelwano bezothando nodadewethu. Sishaqeke kakhulu ngokubulawa kukadadewethu. “Ngokusho kwabebekhona ekhaya, bathi kuzwakale umsindo egcekeni, okuthe uma bezama ukuphuma endlini kwasho ukuthi umsolwa useyibulele inganem yakwethu. Ushonele khona lapha egcekeni,” kusho uMnu Mchunu. UMnu Mzwandile Mntambo onguninalume kaBawinile, uthe akukho okuningi abazokuphawula bewumndeni ngaphandle kokuthi bashaqekile ngokwenzekile. Uthe bazomthungatha umsolwa maqede bamnikele emaphoyiseni. “Okubuhlungu wukuthi lo muntu akaqali ukugila umkhuba ofana nalona, njengoba naphambilini wake waboshwa wabuye wadedelwa engasidonsanga isigwebo njengoba esekhiphe izidumbu,” kusho uMnu Mtambo. ILANGA lixhumane nenduna yendawo uMnu Nduk’isebandla Mthethwa, ethe umsolwa ubayalele ukuba babuze umakoti (wagagula isibongo salapho eganele khona) ogane emzini okuphuma kuwona umkhongi wakhe.


“Sizame kaningi ukuxhumana nalo mfana ogile lo mkhuba. Udale inhlekelele enkulu kakhulu endaweni. Abantu badidekile ukuthi kufanele bayosiza kuphi uma kunesimo esifana nalesi. “Lo mfana utshele uyise amzalayo, yimina namaphoyisa ukuthi ngemininingwane eminingi makubuzwe umakoti wakhona lapha endaweni ngoba nguyena oyimbangela yayo yonke le nhlekelele eyenzekile. “Ubuye wenza izinsongo zokuthi usazobuya azobulala lo makoti maqede azibulale naye umsolwa. Lokhu kumlimaze kakhulu uyise walo mfana namanye amalungu omphakathi,” kuchaza induna yendawo. UMnu Jabulani Zungu oyikhansela lendawo, uthe ziyanyantisa izigameko zalolu hlobo.


“Siyaye sikhulume namalungu omphakathi siweluleka ngokubaluleka kokukhuluma uma kunezinkinga ahlangabezana nazo ukuze kugwemeke izigameko zalolu hlobo. “Sethembe ukuthi amaphoyisa azowenza ngendlela efanele umsebenzi wawo, umsolwa abhekane nengalo yomthetho. “Kuyabonakala ukuthi kukhona obekumudla ngaphakathi umsolwa nakuba yena ethi akukho lutho olubi uzizwe nje ebadinelwe laba, wafikelwa wumuzwa wokubabulala,” kuchaza uMnu Zungu. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLt Colonel Nqobile Gwala, uthe kuvulwe amacala amabili okubulala aphenywa esiteshini samaphoyisa KwaHlabisa. Akekho osaboshiwe.

Previous articleUsizi ezigulini esezizikhelela amanzi okuphuza esibhedlela
Next articleUshiye ubuphoyisa wathatha ubukhosi