Kuthungathwa ozale ingane wayilahla ngovivi

348

Umnyango uthi kuzomele abhekane nomthetho

KUPHUNYWE umkhankaso wokuthola bonke abesifazane abebekhulelwe eCezwana, eJozini emuva kokuba kutholakale
ingane esanda kuzalwa ilahliwe

PHUMLANI GAMA
SEKUPHUNYWE umkhankaso wokubheka bonke abesifazane abebekhulelwe eCezwana, eJozini emuva kokuba izolo ngo-Lwesithathu ekuseni kutholwe ingane esanda kuzalwa ilahlwe eduze kwesakhiwo somphakathi. Kubikwa ukuthi le ngane ibonwe ngowesifazane obeya emasimini ngo-05h00. Kuthiwa ubezitshela ukuthi wunodoli, okumthusile uma esewubona unyakaza. Ngokusho kwekhansela lendawo, uMnu Thokozani Mlambo, amalungu omphakathi ngokubambisana neCommunity Policing Forum (CPF) endaweni, abe eseqala uhlelo lokubheka bonke abebekhulelwe.


UMnu Mlambo uthe: “Akulungile ukuthi kungalahlwa ingane ngoba akekho owaziyo ukuthi uNkulunkulu ubekeni kuyona. “Kungenzeka nje ngumholi wakusasa lowo, ongaba yisixazululo kuzona zonke izinkinga ezisikhungethe. “Noma ngabe umuntu ubhekene nobunzima obungakanani, akufanele alahle ingane ngoba lokho kuyicala phambi kukaNkulunkulu futhi kuphambene nomthetho olawula ukuphathwa kwezwe. “Sinxusa abazali emakhaya ukuba bakwemukele ukuthi izingane zanamuhla ziyaphazama zimithe. “Ungayijezisa ngendlela oyijezisa ngayo ingane ngokukhulelwa kwayo, kodwa uma sekusondele isikhathi sokuthi ibelethe, kufanele uzame ngakho konke okusemandleni ukusondelana nayo ngoba kusuke kufanele kugwemeke izimo ezifana nalesi.


“Ngamandla kaNkulunkulu, ingane itholakale iphila futhi igcinwe endaweni ephephile njengoba ithathwe lapho yayiswa emtholampilo,” kusho uMnu Mlambo. ILANGA lixhumane noMnu Mhlabunzima Memela okhulumela uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal, othe yize engenayo imininingwane ephelele ngalolu daba, kodwa kuyicala ukulahla umuntu ephila noma eshonile. Uthe umnyango unezinhlelo eziningi zokukhulisa izingane ezingenabani. “Ziningi izingane ezithathwe wumnyango ngenhloso yokuzikhulisa. Sikhuthaza abantu ukuba babike uma bebona ukuthi bazohlangabezana nezinkinga ekukhuliseni izingane abasuke bezikhulelwe.


“Umnyango wezempilo kufanele uqinisekise ukuthi ingane iphile ngokugcwele yini, owamaphoyisa kufanele uthungathe lo wesifazane ozale ingane wayilahla, maqede abhekane necala lakhe. “Thina sizolandelela, siqinisekise ukuthi ingane inakekelwa ngokusezingeni elifanele njengezinye izingane. Izandla zethu zivulekile ukusiza bonke abantu abanenkinga yokukhulisa izingane kuze kube zifika ezingeni lokuthi sezingakwazi ukuzithathela izinqumo ngempilo yazo,” kusho uMnu Memela.

Previous articleIChiefs ifuna ukugubha ‘olokuzalwa’ ngewini
Next articleI-IFP iyibeke eqhulwini eyokulwa nogqamcishi