Kuthunjwe abawu-5 bomndeni epulazini

951

Kusolwa umbango wepulazi phakathi kwabanyamalele namanye amalungu omndeni

THANDEKA NGOBESE

KUSOLWA umbango wepulazi lomndeningokuthunjwa kwamalunguawu-5 akwaNgcobo,eBoston, eMkhomazi, osekuqubule ingebhe emalungwiniomndeni njengoba sekuphele amasonto amabili engaziwa ukuthiakuziphi izinkalo.

ILANGA lithole ukuthi uMnu Maurus Ngcobo (65),nguNkk Happiness Zondi (ongumfelokazi ohlekisana noMnuNgcobo),umfowabo uMnu Bonokwakhe Khuboni, uFanelesibonge(1)noKuphelelisiwe Ngcobo onezinyanga ezimbili ezelwe, “bathunjwa” mhla ka-16 kuLwezi (November) emini izingane zisesikoleni.


Elandisa ILANGA uNkz Nobuhle Ngcobo, oyilungu lomndeni, uthe: “Indodana yabo yabuya esikoleni,yakhangwa wugandaganda olenga ukhiye ensimini, into eyayingakaze yenzeke ngoba kuye kuthi uma umfowethu kade eqeda ukusebenzisa ugandaganda, awukhiphe ensimini awusondeze ngasendlini, akhiphe i-battery nokhiye. “Ingane yangena endlini yaxakwa wukunyomfozeka kwezimpahla, kungekho muntu.

Yazama ukubafonela kodwa izingcingo zabo zingangeni. Banyamalala nje, bekunombango wepulazi, uNkk Zondi wayeshade nomnikazi wepulazi ongasekho. “Ubhuti waqasha epulazini kanti uzogcina esezwana noNkk Zondi, baze bazalisana nezingane.


Izingane zikaMnu Zondi azithola emakhosikazini akhe amadala bezingabanike thuba zibalwisa, zifuna leli pulazi. “Kuthe ngosuku olwandulela abanyamalale ngalo, zafika ezinye izinsizwa zikaMnu Zondi zazocela uxolo kunina omncane ngokubahlukumeza zifuna baphume epulazini.


“UNkk Zondi uzitshelile izingane zakhe ngalokhu, wathi kodwa akazange azixolele ngoba ubebona ukuthi kazixolisi ngempela,” kusho uNkz Ngcobo. Uthi abantwana abasindile yilaba abebesesikoleni abazalwa nguNkk Zondi kuMnu Zondi. Uveze nokuthi amakhamera asegalaji laseBoston ayivezile imoto kaMnu Ngcobo ifika egalaji ngalolu suku abanyamalala ngalo yaphindela ekhaya.


“Iphinde iyiveze futhi isibuya isibili, idlula ingasangeni egalaji, esisola ukuthi kungalesi sikhathi abathunjwe ngaso. Akukho lapho esingabhekile khona, amaphoyisa asibhekisa nezinja emahlathini aseduze, kodwa lutho ukubathola. “Sisola ukuthi laba bahamba nabo bayobasocongela kude. Sifisa ukusizwa noma ngabe kutholakala izidumbu ezingaziwa kude kangakanani abantu basazise,” kusho uNkz Ngcobo.


UMnu Nkosenye Msomi ongumngani kaMnu Ngcobo, uthe usola ukuthi abathumbi baqale bazibopha izandla nezinyawo izisulu ngoba uyamazi umngani wakhe, ubengeke avume ukuqhutshwa ngesibhamu. “Isibhamu naye ubenaso, sisemthethweni, ubengancamela ukuthi bamdubulele ekhaya ngendlela abenenkani ngayo. Ngisola ukuthi baphume naye bembophile,” kusho uMnu Msomi.


Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe kuvulwe idokodo
lokunyamalala kwabantu abawu-5, amaphoyisa athungatha umkhondo wabo.
thandeka.ngobese@ilanganews.co.za

Previous articleUhulumeni uhlongoza ukuphoqa oweCovid
Next articleUMSHWALENSE WESAKHIWO