Kutitinywe inyanga kwashiswa izigodlo zayo

819

Isolwa ngokweba isikhwama sokwelapha sikazakwabo

PHUMLANI GAMA
ISEKUBHACENI inyanga yase-Mpala, eNdumo, etitinywe yenaba ngemuva kokuba iyamaniswe nezinsolo zokukhanda itulo lokuntshontshwa kwesikhwama sikazakwabo okwenze umphakathi wangqongqisa ngomlilo izigodlo zayo ezimbili. Kuthiwa umsolwa wathumela umshana wenyanga okuntshontshwe isikhwama sayo, ukuba ayoseba, wamthembisa ukumkhokhela ngenkomo nembuzi okuhamba ngamasondo. Ngokuthola kweLANGA, udaba luqale ukwenzeka ngeledlule ngemuva kokuba kushone ingane emndenini wakwaMpontshane, edlule emhlabeni ngokuzilengisa.


Kulandwe inyanga ukuyogeza isidumbu njengoba umndeni ubunganelisekile ngokudlula emhlabeni kwendodakazi yawo. Kwabizwa uMnu Mathandazonke Msweli oyinyanga eyaziwayo kule ndawo ukuba ayosebenza isidumbu. Ngokusho komthombo osondelene nalolu daba, emuva kwezinsukwana kulahleke isikhwama sikaMnu Msweli. Kuphele izinsuku ezimbili ekhuleka, eshweleza kwabangasekho bakubo enxusa ukuba bamyalele ukuthi ngubani othathe isikhwama elapha aphinde athwasise ngaso amathwasa akhe. “NgoLwesithathu ebusuku uvukwe yidlozi ebusuku wanikela emzini wakwamakhelwane wakhe oyinyanga eyofuna isikhwama sakhe. Umsolwa akasivumanga isikhwama, kunalokho uthe ufuna inhlawulo yenkomo ehamba ngamasondo yokugeza umuzi wakhe nokungena kwendoda emzini wakhe ingagqokile, ithi ikhonjwe yidlozi ukuba izohlasela.


“UMnu Msweli akachithanga sikhathi, uyikhombile inkomo yokugeza umuzi womuntu. Umshana wakhe nguyena ohluleke wukuzibamba watshela uninalume ukuthi wasithatha kanjani isikhwama sakhe sokwelapha. Uthe umsolwa wamthembisa inkomo nembuzi. NgoLwesine kakulalwanga emuva kokuba ikomidi lezokuphepha namalungu omphakathi bahlanganile, kwagaselwa emzini womsolwa. “Uvuke ekhululekile ngoba naye ubuye abe yilungu leCPF endaweni, kanti ngakolunye uhlangothi uyilungu lekomidi lewadi lekhansela lendawo. Kuthe sekuphunywe emzini wakhe wabanjwa waboshwa ngezintambo kwathiwa makachaze ukuthi sikuphi isikhwama sikaMnu Msweli.


“Uthole umthandazo wezandla maqede waqala ukukhuluma. Uthe isikhwama wasithatha kasikho emzini wakhe siseMkhondo esifundazweni iMpumalanga. Kuthathwe izimoto kwayiwa khona wafike wakhomba umuzi abesanda kubethela kuwona. Kuthe uma sifika naye bajabula kulo muzi bathi bebevele bemfuna ngoba selokhu abethela bahlushwa yizinyoka,” kusho umthombo. Isenzo sokuhambela ubala eMpumalanga sidine umphakathi, wathungela ngomlilo izigodlo zikamsolwa ngoba umsola ngokuwubukela phansi. UMnu Msweli utshele leli phephandaba ukuthi akahlangani nokushiswa kwezigodlo zikamsolwa, kunalokho ulwa nendaba yokuba kutholakale isikhwama sakhe sokwelapha.


“Lo muntu uthumele umshana wami ukuntshontsha isikhwama sami sokwelapha. Kangihlangani nokushiswa kwezigodlo zakhe mina ngoba akwenzile ukwenze ngoba ekuhlelile. Kuthe uma ngikhonjwa ngabadala ukuba ngisilande isikhwama sami, wangihlawulisa inkomo kanti uyazi ukuthi ungihlawulisela into ayaziyo. Nokhoke kakukho okuningi engizokuphawula okwamanje ngoba ngizogcina sengiphazamisa ukusebenza kobuholi bendawo njengoba lolu daba lukhulunywa ngokwesintu enkundleni yenduna yethu lapha endaweni,” kusho uMnu Msweli. ILANGA lixhumane nelungu lomndeni kamsolwa elicele ukuba kugodlwe igama lalo. Leli lungu liveze ukuthi izingane zikamsolwa nonina nazo kabasekho endaweni kulandela isigameko esenzeke ngoLwesihlanu kushiswa izigodlo zakhe. NgoMgqibelo bekubanjwe umhlangano ukukhuza abantu ukungabe besaqhubeka nezigameko zokuvuthisa umlilo endaweni.


UMnu Funwayo Duze oyiphoyisa lenduna yendawo, ukuqinisekisile ukuthathwa kohambo lwasePiet Retief nokushiswa kwezigodlo ezimbili zikamsolwa. Uthe kuze kube yimanje umsolwa akekho endaweni selokhu enyamalale ngoLwesihlanu. “Amalungu omphakathi adinwe athungela ngomlilo izigodlo zakhe ezimbili ngoba ecasulwa yisenzo sakhe sokuntshontsha ithuluzi lomunye umuntu. Lolu daba lusaqhubeka nokukhulunywa enkundleni,” kusho uMnu Duze. Umengameli wanhlangano yabelaphi bendabuko eMkhanyakude, Ingw’ idla ngamabala Traditional Association uMnu Joseph Ndlazi, uthe uluzwile udaba futhi bobabili laba belaphi bangaphansi kwenhlangano yakhe.


“Esikutholile wukuthi umsolwa uyinyanga esafufusa kanti lona ontshontshelwe uyinyanga esinesikhathi eside kulo mkhakha futhi uyathwasisa. Ophenyweni esilwenzile sithole ukuthi umsolwa usebenzise isihlobo sikammangali ukuba sintshontshe isikhwama sakhe. “Okubi wukuthi umsolwa usekubhaceni akasatholakali nasezingcingweni zakhe ukuze abuye ezochaza ukuthi kwenzekaleni kulolu daba futhi uzosibuyisa nini isikhwama somuntu omdala. “Kasihambisani nesenzo sakhe ngoba kukhoba ukuthi maningi amathuba okwanda kwezigameko zokuganga ezizoba khona endaweni uma kunabantu abakwazi ukuntshontsha izikhwama zabanye abelaphi bendabuko,” kusho uMnu Ndlazi. Lolu daba uMnu Msweli uthe akalubikanga emaphoyiseni ngoba lusetshenzwa ngokwesintu.

Previous articleUbona okungase kube yisithiyo kwiChiefs
Next articleKuqothwe (4) wabasebukhosini obubangwa