Kuvalwa igebe elisemacikweni kuboshelwa amadala nasafufusa

457
Qwabe Twins nawo azobe ekhona ukuzonandisa ngomhlaka 27 kule nyanga

LUCKY CAIN
UHLOSE ukwakha ubudlelwano phakathi kwamaciko asephumelele nasafufusa umcimbi obizwa ngeBeing Norm The Legacy, ozoba se-Eyadini Lounge, eMlazi, eThekwini ngoLwesihlanu mhla ka-27 kwephezulu. Ngokusho kukaNomathemba Ntshangase ongumhleli walo mcimbi, ubone lilikhulu igebe phakathi kwamaciko asephumelele nasakhula, okwenze wabona isidingo sokuzama ukulivala ngokwenza lo mcimbi. Ekhuluma neLANGA, uthe esikhathini samanje iningi labantu liphumelela ngenxa yobudlelwano elinabo nabanye.


“Ngenxa yokuthi nginobudlelwano obuhle nabantu bamazinga ahlukene, maningi amaciko engisebenza nawo, engikwazile ukuwasiza angena ezinhlelweni zikamabonakude, amanye akwazi nokwenza neminye imisebenzi. “Lokhu kungenze ngabona ukuthi amaciko ayadinga ukucathuliswa ukuze nawo ezokwazi ukuzakhela igama kulo mkhakha,” esho. Uveze ukuthi ukhethe ukwenza lo mcimbi ngoba efuna ukuthi la maciko asakhula akwazi ukuxhumana nasephumelele, ukuze kwakheke ubudlelwano obungawayisa phambili. Uthe okumkhathazile ngesikhathi emema amanye amaciko adumile, wukuthi abengazimisele ngokuba yingxenye yomcimbi njengoba abeqale abuze ukuthi ngobani abanye abamenyiwe.

“Uma bethola ukuthi kunamaciko asafufusa, bebezihlangula, okusho khona ukuthi abanye asebephumelele kabazimisele ngokunika abanye ithuba,” esho. Uthe kumjabulisile ukuthi bakhona abangazange babe nayo inkinga njengoba lugcine luphumile uhlu lwabaculi abazonandisa kulo mcimbi. Phakathi kwabo kubalwa iQwabe Twins, uTipcee (osesithombeni), uS22kile wodumo lwe-Idols SA, uKhanye The Best, u-Asanda Mkhize, uDJ Choppas noDJ King Makhanda. Uthe lo mcimbi uzophindeugabe ngabalingisi okubalwa kubona uCabangile Gumede wodumo weMbewu neDurban Gen, uBongani Makhathini wodumo lweDurban Gen noMondli Nkomo weScandal!UNomathemba uthe kulo mcimbi kuzobe kungenwa ngo-R100, awezicukuthwane azobe etholakala ngo-R250 esangweni ngosuku lomcimbi. Uphethe ngokuveza ukuthi l mcimbi usazowenza nakwezinye izindawo njengoba efuna ukuthi ngokuhamba kwesikhathi, ugcine sewuheha nabaxhasi bezinkampani ezizimele ukuze kuhlomule kuphinde kuthuthuke namaciko.

Previous articleKudutshulwe kwabulawa iphoyisa lisemsebenzini
Next articleOweChiefs akanavalo ngeDowns