Kuvukuzwa ithalente emphakathini waseMzinto

312

THANDI ZONDI
UZOTHOLA ithuba elingandele bani umphakathi waseMgangeni eMzinto njengoba uzobe uvakashelwe ngabaculi abanohlonze ozobabuka bukhoma mahhala. UMnu Bo Mnguni wenhlangano engenzi nzuzo iMelamina Mganga uthi bahlele lo mcimbi ngenhloso yokujabulisa umphakathi. “Inhlangano yethu yaziwa ngokusiza umphakathi ngokunikela ngenyumfomu nokusiza intsha ngemifaniswano yesikole. Kulokhu sithe masilethe injabulo eduze. Le ndawo ihlwempu kakhulu, ngisho kungabe abantu bayafisa ukuyothokozela imicimbi yentokozo kepha akulula ngenxa yemali yokugibela,” echaza.

Phakathi kwabaculi abazonandisa kukhona uBahubhe, IGcokama Elisha, uThokozani Langa, uGatsheni, uJumbo, Zandie Khumalo, uMude Mude namaciko asendaweni. Kabazogcina ngokuzithokozisa ngomculo kepha kuzophinde kube nomncintiswano wezinkondlo, wengoma nombholoho.
Lo mcimbi uzoba KwaMpondo Sports Ground ubizwa nge-AmaNyuswa Cultural Challenge uzoba mhlaka 25 kuZibandlela (December) kuzobe kungenwa mahhhala.

“Sizovukuza ikhono laseMgangeni namaphethelo, bangagcini ngokubukela kude osaziwayo kepha kube khona abazophuma khona la emakhaya,”esho.
Nakuba sebekwazile ukuthola labaculi uthi kusenzima ukuthola abaxhasi ngenxa yokuthi iningi kalithandi ukuziyananisa nendawo yasemaphandleni. Kwabafisa ukungenela lo mncintiswano bangangena ekhasini le-Facebook elithi AmaNyuswa Cultural Challenge ngeminye iminingwane.

Previous articleUbudlelwano obuhle kwiLast Dance eMgungundlovu
Next articleIsivakashi masizifikele negilosa yaso