Kuxwayiswa abafundi baka-matric ngokukopela

318

Umnyango uthi uzimisele ukuba imiphumela yanonyaka ifinyelele ku-80%

USUKILE umshikashika wokubhalwa kwezivivinyo zikamatikuletsheni zokuphela konyaka.

MTHOBISI SITHOLE
BAQINISWE idolo abafundi nabazali ngokuthi kuzoqikelelwa ukuthi ugesi kawuhambi ngezikhathi zokubhala izivivinyo zikamatikuletsheni njengoba uqale namhlanje umshikashika ngephepha lesiNgisi, uPaper 1. Lokhu kutshelwe abezindaba ngumQondisi jikelele woMnyango wezeMfundo eyisiSekelo, uMnu Mweli Mathanzima. Uthi bahlangane nezikhulu eziphezulu kwa Eskom mhla ka-14 kwephezulu, kwabhungwa ngale nkinga. Uveze ukuthi izikhulu zithembisile ukuhlonipha izivivinyo. Ngakolunye uhlangothi, uMnu Elijah Mhlanga okhulumela lo mnyango, uthe njengoba kubhalwa izivivinyo, kubalulekile ukuba abafundi bakhumbule isivumelwano abasenze nomnyango sokuzibophezela ekubhaleni amaphepha abo ngokwethembeka.


Uthe kufanele nabazali baqinisekise ukukhumbuza abantwana babo lesi sibophezelo. “Abazali nabantwana basayine isibophezelo sokuthi bazothembeka bangatholakali bekopela. Lokhuke kuyinselelo kubazali ngoba ukubanjwa kwemiphumela yomntwana, kuyamthinta nomzali ekhaya,” kusho uMnu Mhlanga. Njengoba kuqalwe namhlanje ukubhala, umnyango uveze ukuthi zinyukile izibalo zabafundi bakamatikuletsheni ababhala iphepha lokuqala lesiNgisi, wathi bawu-755 981 uma kuqhathaniswa no-733 198 wanyakenye. Isekela likangqongqoshe walo mnyango, uDkt Reginah Mhaule, lithe lokhu kuwuphawu lokuthi ukhuvethe lwenze umonakalo eminyakeni edlule, kwabakhona abafundi abashiya phakathi esikoleni.


Uthe abafundi abazobhala ngezikhathi ezikhethekile bawu- 167 479, besuka ku-163 965. Kusasa ngoLwesibili kubhalwa i-Economics kanti ngoLwesihlanu kubhalwa iphepha lokuqala leMathematics. “Ukwanda kwesibalo sabafundi ababhalayo kunika umnyango ithemba elikhulu. “Kuyasithokozisa ukubuya kwabafundi esikoleni ngoba kuyacaca ukuthi abanye badikibala ngenxa yesimo sokhuvethe ebesenzeka ezweni, siphazamisa ukufunda nokufundisa,” kusho uDkt Mhaule. KwaZulu-Natal bawu-174 413 abafundi bakamatikuletsheni ababhala ngokugcwele (full time), bawu-23 730 abazobhala ngezikhathi ezithile (part time). Izikhungo zikahulumeni okuzobhalelwa kuzona ziwu-1711 bese eziwu-62 kube ngezizimele. UMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal uthi njengoba nyakenye imiphumela yehle ngo-0.8% ngenxa yokhuvethe, kulo nyaka ulwa ngokusemandleni ukuthi inyuke iye ku-80%. mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleUMFANYANA (4) UDINGA ISIHLALO ESINAMASONDO
Next article“Ukhishwe inyumbazana uShenge esidlweni esikhethekile koweSilo”