Kuxwayiswa abakwaMandela ngegodi elisale likhamisile

686

 NONHLAKANIPHO SHINGA

UNGOTI wezamasiko, uDkt Bhedlindaba “VVO” Mkhize, uthi ngokwesintu bekungafanele uqhubeke umngcwabo kaZoleka Mandela (43) – ongumzukulu kaMnu Nelson Mandela noWinnie Madikizela-Mandela – emuva kokungazwani komndeni sekumele angcwatshwe, kwaphoqa ukuba ayongcwatshwa kwenye indawo. 

NgoLwesihlanu kuqubuke impikiswano ngesikhathi udadewabo kanina kaZoleka – oshone ngasekuqaleni kwesonto eledlule, emisa umngcwabo, ethi akavumelekile ukuba angcwatshwe eduze kukanina, uNkk Madikizela-Mandela. 

Ngaphambi kokudlula kwakhe emhlabeni uZoleka, waveza ukuthi useqalile ukwenza amalungiselelo ngafisa kwenzeke emngcwabeni wakhe nokuthi ufisa ukuthi inkonzo yomngcwabo wakhe ihambe kanjani. 

Kuleyo ncwadi ubebhale ukuthi ufisa ukungcwatshwa emathuneni akoninalume, aseFourways Memorial Park, eGoli, eduze kukaninakhulu, unina nezingane zakhe (uZoleka) ezimbili. 

NgoLwesihlanu ngosuku lomngcwabo, kuqubuke isiphithiphithi unina omncane, uNkz Zenani Mandela, evimba ukuba angcwatshwe eduze kukanina. 

Ngaphambi kwalesi sigameko, kuqale kwaba nomsindo, lowo owayengumyeni kaZoleka, uMnu Thierry Bashala efika nencwadi ethi unendawo abeyibekisile, aseyikhokhele okumele uZoleka angcwatshwe kuyo. 

Kuvela ukuthi ugcine engcwatshwe lapho uMnu Bashala abethi ulindele ukuthi afihlwe khona, kwasala igodi likhamisile kwaMandela. 

UDkt Mkhize, uthi kube yiphutha ukuthi lo mndeni uqhubeke nokumfihla uZoleka njengoba besekunegodi elimbiwe, eligcine lisala likhamisile. 

“Ngokwesintu bekungasafanele umngcwabo uqhubeke, bekumele umndeni ugoduke uyolungisa izinkinga, ubonisane uvumelane ngovumelana ngakho, ngaphambi kokuba kuyombiwa igodi lesibili. Igodi lithathwa njengendlu yoku-gcina yalowo oshonile, nokuthi uma limbiwa kusuke kwaziwa ukuthi limbelwa bani, ngakho kakukwazi ukuthi kumbiwe amagodi amabili egameni lomuntu oyedwa. 

“Kuyaye kuqalwe kulungiswe ngenkulumo nenhlambuluko bese liyavalwa igodi ebeselimbiwe,” esho.

Uthi lokhu kungaba wumkhokha ongaholela ekutheni lowo oshonile umphefumulo wakhe ungakutholi ukuphumula, agcine ehlupha izingane nomndeni wakhe. nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleLititinywe wumphakathi lashona ibhantinti “ebelidlwengula” ingane (11)
Next articleLisindiswe wukuya enkonzweni ikhansela okubulawe umyeni walo