Kuzocaca ngoLwesine ngenzalo yemalimboleko

219

BHEKI NDLOVANA 

KUZOCACA ngoLwesine ukuthi kwenzekani ngenzalo yemalimboleko ikomidi leSouth African Reserve Bank (SARB) eliqondene nemigomo yezemali, iMonetary Policy Committee (MPC), lizomemezela isinqumo salo.

Kakwaziwa ukuthi sinqumo sini esizothathwa yileli komidi elihomwa nguMnu Lesetja Kganyago onguMholi weSARB (osesithombeni). 

Ukuqagula kwabahlaziyi bezomnotho kuthi kungenzeka iSARB inqume ukungayinyakazisi lapho ikhona njengamanje inzalo. 

Nakuba abathengi belangazelele ukuthi iSARB iyehlise inzalo – ukuze kwehle umthwalo osemahlombe – kodwa ngokwesibikezelo sokuhlaziya kwezomnotho kwiTrading Economics, nangokuqagula kosomnotho abahlukene, ukwehliswa kancane kwenzalo yemalimboleko kungahle kwenzeke cishe ngoMbasa (April) wonyaka ozayo.

Emhlanganweni wokugcina weMPC, yathatha isinqumo sokungayinyakazisi inzalo yemalimboleko lapho ihleli khona ku-11,75%.

Ngaphambi kosuku lwangoLwesine okuzomenyezelwa ngalo isinqumo seMPC, iStats SA izokhipha umbiko wocwaningo mayelana nezinga lamandla emali kubathengi. 

Previous articleINanda isagabavula ngamacala okubulala nokudlwengula
Next articleUnxusa osopolitiki ukuqhela kwezemidlalo