Kuzogqobhoka amaphakethe kwabaphuzayo nababhemayo

236

INTATHELI YELANGA

KUZOGQOBHOKA amaphakethe kwabomayo nababhemayo njengoba uNgqongqoshe wezeMali, uMnu Enoch Godongwana, ebagqeme esiphundu, enyusa ngamandla intela yeziphuzo zabo nosikilidi ngesikhathi ethula isabelomali sika-2024/2025 namhlanje ePhalamende, eCape Town. Lokhu kwenyuswa ngamandla “kwentela yesono” – ize idlule izinga lamandla emali (inflation) – kuthiwa kudalwe wukuthi uhulumeni ufuna ukuthola u-R15 billion ukwengeza emgodleni wentela ka-2023/2024, kwazise uthole imbijana kubakhokhi bentela kunebibhekiwe ngesikhathi kwethulwa isabelomali sanyakenye.

Abaphuzi botshwala nabahuqi bakasikilidi bazothwala kanzima njengoba:

* Ibhodlela likagologolo lizonyuka ngo- R5.53 (ngenxa yentela);

* Elewayini elihlwahlwazayo lizonyuka ngo-89 cents;

* Elewayini okuthiwe phohlo kulo ugologo, lizonyuka ngo-47 cents;

* I-20 yephakethe likasikilidi lizonyuka ngo-97 cents;

* U-23g wesigazu uzonyuka nog-R9.51;

* I-340ml kabhiya neye-cider izonyuka ngo-14 cents.

Previous articleEzimnanjana kwabemukela isibonelelo sika-R350
Next articleUhulumeni uzosebenzisa u-R251 billion ngamaholo ezisebenzi