Kuzohlomula abaningingokunqoba kukaGerda

324

AbePhantane AC bathi kuyisibusiso ukugijinyelwa yilesi silomo

MZWAMANDLA ZONDI noNHLANHLA HUDLA

Uzonikela ngengxenye ethile yomklomelo awunqobile ekilabhini ayigijimelayo, iPhantane AC, uGerda Steyn osewaphethe womabili amarekhodi eComrades Marathon uma kwenyukwa noma kwehliwa esigabeni sabesifazane. Lo msubathi uqophe irekhodi elisha lalo mjaho enza u-5:44. Ubecisha u-5:54 owaqoshwa nguFrith van der Merwe ngo-1989. UGerda ubevele ethishwaukudla ubhedu kulo mjaho njengoba agcina ukuwunqoba ngo-2019 kubhekwe eMgungundlovu, ebeka irekhodi kwenyukwa. Ngokunqoba kwakhe uhlomule ngo-R500 000, waphinde wathola u R500 000 ngokwenza irekhodi, no-R200 000 ngokuba ngumsubathi wokuqala wesifazane waseNingizimu Afrika ukufika entanjeni.


“Ingxenye yemali engiyitholile ngizonikela ngayo ekilabhini yami iPhantane. “Ngijabule kakhulu ngijoyina le kilabhu ngoba ikholelwa ekuvundululeni amakhono. “Indlela eyenza ngayo iyangichaza. Noma kanjani kukhona engizokuphonsa kuyona ukuze ithuthuke kakhulu kunakuqala, ikwazi ukukhiqiza abasubathi abaningi,” kusho uGerda obephuphuma injabulo. UMduduzi Khumalo wePhantane, uthe ujabule njengoba abasubathi bakhe abathathu besifazane bengene nabokuqala abayishumi emjahweni walo nyaka. Abanye abasubathi bePhantane abahlomule ngezindondo zegolide nguCarla Molinaro ongene isithathu noNoora Honkala ongene unombolo 8. “Ngijabule ngendlela abasubathi bami abenze ngayo. “Ukuba khona kukaGerda ekilabhini kuyisibusiso. Kuzosiza ikilabhu ukuthola abaxhasi.

“Kulo nyaka uGerda unqobe iTwo Oceans, nakhu namanje esedla iComrades. Lokhu kusho lukhulu kwiPhantane. “Ukujoyinwa nguGerda kusikhulise kakhulu isibalo,” kusho uKhumalo. UTete Dijana osubathela iNedbank Running Club unqobe esigabeni sabesilisa kanti naye wenze irekhodi elisha lalo mjaho. Naye uzothola imali elinganayo nekaGerda. Uthe le mali uzonikela ngayo kumqeqeshi wakhe uDave Adams ongaphilile, ukumbonga, enye ayibekele izingane zakhe. Ngaphandle kwale mali, laba basubathi bazophinde bathole amabhonasi emakilabhini abo.

Previous articleKumgeza umoyaukuhlinzeka abantungamanzi ahlanzekile
Next articleAtholane nonina amadodana anyamalala eminyakeni ewu-27