Kuzokwenzekaokungajwayelekilekokamasikandi

302

Kuzokhishwa imiklomelo eminye yayo izothuthukisa abalandeli kuwinwe nemoto


MTHOBISI SITHOLE

KUZOQOPHEKA umlandon ongajwayelekile emcimbini kamasikandi ngo-Mgqibelo weKhuphuka neZakho sibone inkunzi Masikandi Festival, eCurries Fountain, eThekwini, lapho okuzokhishwa khona imifundaze yokuthuthukisa amabhinca. Le mifundaze kuhloswe ngayo ukwenza ushintsho endimeni yalo mculo ngokwehlukana kwamazinga awo. Lokhu kuvezwe umgqugquzeli womcimbi uLungelo “Ngelo V” Vilane, naye ongumculi kamasikandi. Lo mcimbi ozokuba ngoMgqibelo mhla ka-29 kwephezulu, uthe uhlose ngawo ukufaka isandla nakubalandeli bomculo ukuze kungahlomuli abaculi kuphela. Uveze ukuthi abalandeli abawu-20, bazohlomula ngemifundaze yokulungisa izifundo zabo esikoleni sokuphucula imiphumela okuyiSibani Matric UpGrade, esiseThekwini.

Utshele ILANGA ukuthi bazomenyezelwa emcimbini abahlomulile. “Izicelo ezifakwe abalandeli bakamasikandi zibalelwa ku-500, lokho kuwuphawu lokuthi amabhinca azimisele ngesikole manje. Njengoba nami ngilitholile ithuba lokufunda ngaze ngafinyelela esigabeni sasenyuvesi, ngifisa ukuba yisibonelo esihle sokugqugquzela imfundo endimeni kamasikandi,” usho kanje. Uthe phakathi kweminye imiklomelo ebekiwe, umculi kamasikandi ozofika nabalandeli abaningi, uzohlomula ngemali engango- R100 000. Uthi indlela yokuvotelwa komculi onabalandeli abaningi, kuthengwa ithikithi elibhalwe igama lalowo mculi ezitolo.


Uveze ukuthi izitolo zizokhipha uhlu lokuthi yimuphi umculi okuthengwe kakhulu amathikithi abhalwe igama lakhe. “Kuningi okuhle okuzokwenzeka kwiKhuphuka nezakho. Lo mcimbi owokuthi amaciko ahlonishwe ngobuqhawe bawo, nabalandeli bazuze ngokulandela kwabo,” esho. Uthi kuzoklonyeliswa nangezicathulo ezivulekile (sandles) ze-Omega nezimpahla zokugqoka zakwaCrawl kubathandi bomculo. Utshele leli phephandaba ukuthi umasikandi kufanele uhlomulise abantu abaningi ikakhulukazi abalandeli okuyibona abawuphakamisayo. “Ezinye izinhlelo sizozimemezela namhlanje ngoMsombuluko ngokubambisana nezinduna zabalandeli bawo wonke amaqembu ayingxenye yokuqhudelana.

Izicelo zemifundaze bazithumelile abantu, sebezohlungwa kumenyezelwe abanqobile. “Sekuvaliwe ukuthunyelwa kwezicelo, labo-ke abahlomulile bazokwaziswa. Umlandeli oyedwa uzoziwinela imoto yakwaNissani,” kusho yena. Kulo mcimbi kuzoshiyelana inkundla uDSD, Amavikelambuso, uKhuzani, uGatsheni, EzeChalaha, Amageza, uDumakahle, uBahubhe, INkosi Yamagcokama, uLimit, uSgabiso, uNjoko, uNtencane, uMzukulu, iThwasa Lekhansela, uJaiva, uQhosha nabanye abaningi. Amathikithi Atholakala eComputickets, Checkers u-R650 kanti awama-VVIP abiza u-R900. Lo mcimbi uxhaswe umasipala
weTheku nabanye.

Previous articleUklolodangokwenzaiChiefs ithofi
Next article2 MAY 2023