“KUZONIKELELWA ABAHLWEMPU UKUDLAOBEKUZOPHAKELWA IZIKOLE”

370

MTHOBISI SITHOLE
BAKUHLENGELA ukunikela kwabaxakekile ukudla okulahlwayo emuva kokuphucwa kwabo ithenda yokuphakela izikole esifundazweni iKwaZulu-Natal. Ngokuthola kwaleli phephandaba, sekuyalahlwa ukudla kwenkampani iPacina Retail, ebekade kulandwa ema-Ware House kwizifunda emuva kokuba imisiwe ukukusabalalisa ngenxa yezinkinga. Le nkampani kaMnu Manzini Zungu, iphunyukwe yiqatha emlonyeni lemali engango-R2.1 billion okuyimali eyabelwe lolu hlelo lokudla ezikoleni esifundazweni, kanti kuzwelonke u-R9 billion. Okhulumela le nkampani, uMnu Thobani Zikalala, uthi kubuhlungu ukuthi kulahlwe ukudla ekubeni bengakaze bakhokhelwe ngisho indibilishi ngalo msebenzi.

Utshele ILANGA ukuthi sebeqale umkhankaso wokuthola izindawo ezizokwazi ukuhlenga okonakalayo isikhashana ngesikhathi besahlonza i zindawo abazozilekelela ngalokhu kudla. “Sizama izindlela zokuthi sizokwenza kanjani ukuthi kungonakali kakhulu, kanti nalaba abathole ithenda yokuphaka, siyabadayisela abakufunayo,” kusho uMnu Zikalala. Uthi ukudla okubalwa kukhona amazambane, amaklabishi, u anyanisi, ithanga, ama-aphula, okherothi nokunye, bakulahla nsuku zonke ngenxa yokuthi kuyonakala. Uveze ukuthi okungaboli okufana neRice, ufishi namathini kusesimweni esihle namanje. Uthi ukudla bekuthengwe ngobuningi ngethemba lokuthi basaqhubeka nomsebenzi.


“Sasithenge ukudla esizokuhambisa ezikoleni kuze kube uNhlangulana (June). Kugcwele lapho sikugcina khona, ikakhulukazi lokhu okungonakali,” esho. Uthi njengoba lolu daba seluphethwe yizazi zomthetho, yizona ezizobheka nokuthi ukudla okubolile kuzokhokhelwa kanjani ngokwezivumelwano zabo noMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal. Uthi kukhona izinkampani zabathole le thenda ezifika kubona zifuna ukudayiselwa okunye kokudla njengoba bese kudingeka ukuthi zizithengele ukudla emuva kwesinqumo somnyango, sokuthi kubuyelwe ohlelweni oludala, lokuthi bazithengele bona bakuhambise ezikoleni. Ngokwale nkampani, ilinganiselwa ku-R55 million imali elindelwe ukukhokhelwa yona ngokuthenga ukudla.


UMnyango wezeMfunfo KwaZulu-Natal, kawukayikhokhi le mali njengoba inhloko yomnyango uMnu Nathi Ngcobo, itshele leli phephandaba ukuthi basazokwenza uphenyo ngokudla okwafinyelela ezikoleni. Ithe bazobheka ukuthi kwafika ngempela yini okwakulindelekile, nesimo sakho ukuthi kwakukulungele yini ukuphekelwa abafundi.Lolu hlelo lokudla lususe omkhulu umsindo esifundazweni, umnyango waze wamemezela ukuthi iyanqanyulwa inkontileka kaMnu Manzini. UNgqongqoshe wezeMfundo eyisiSekelo, uNkk Angie Motshekga, ujube ithimba eliyisipesheli ukuthi liphenye ngokubhimba kwale thenda, kanti nabameli bezinhlangothi zombili bomnyango nePacina lusengethwe yibona udaba.
mthobisis@ilanganews.co.za
www.ilanganews.co.za

Previous articleIsethembiso sePirates kubalandeli
Next articleUcacisa ‘ngokuhlehla eSilweni’