Kuzosetshenziswa ingqungquthela ukudingida izinkinga

500
UNKK Mbali Frazer. UMNU Sbusiso Malinga UNKK Angie Motshekga.

MTHOBISI SITHOLE
IZOSETSHENZISELWA ukubheka izinga lemfundo emuva kokugadla kokhuvethe ingqungquthela yokukhethwa kobuholi obusha beNational Teachers’ Union (Natu), ezoba mhla ka-7 kuya kumhla ka-9 kuMandulo (September) e-Olive Convention Centre, eThekwini. IBambamengameli leNatu, uMnu Sbusiso Malinga, lithi kule ngqungquthela kumenywe uNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uNkk Mbali Frazer osanda kuthatha lesi sikhundla okuchithwe kusona uMnu Kwazi Mshengu nokazwelonke, uNkk Angie Motshekga ngoba kuhloswe ukuba kudingidwe zonke izinkinga, kwenziwe nezethulo.


UMnu Malinga utshele ILANGA ukuthi kufanele kungashalazelwa ukuthi kube noshintsho kwezemfundo emuva kokugadla kokhuvethe, ngakho kumele kubhekwe ukuthi kungenziwa kanjani ukuba othisha bahlale bekhuthazekile emsebenzini wabo futhi kuphephile ezikoleni. “Akukhona ukuthi ngalolu suku kuzokhethwa ubuholi nje bese kuphelela lapho. Sibone kubalulekile ukuba ingqungquthela isetshenziselwe ukucijana kwezemfundo. “Ungqongqoshe wethu omusha (uNkk Frazer), nguyena ozosivulela ingqungquthela ngosuku lokuqala bese simnika ithuba lokwethula izifiso zakhe ngesifundazwe kwezemfundo, ngoba uyayazi inhlupheko nezinkinga zothisha njengoba naye ebenguthisha.

Lokho kusho ukuthi amagalelo akhe azosilekelela kakhulu,” kusho uMnu Malinga. Uthi ingqungquthela izovalwa nguNkk Motshekga mhlaka 9. Ngosuku olwandulela ukuphethwa kwayo, kuzobe kuyinkundla yokudingida izindaba zezisebenzi noNgqongqoshe weziSebenzi, uMnu Thulas Nxesi. Utshele ILANGA ukuthi nakuba kukhona ukungaboni ngaso linye odabeni oluthinta izisebenzi nalo mnyango, kodwa ukubonisana kuyokwenza olukhulu ushintsho. “Udaba lwezisebenzi lubaluleke kakhulu, ngakhoke uMnu Nxesi yena uzobe ecacisa okuningi esingaboni ngaso linye kukhona bese kutholakala nethuba lokwenza izethulo,” kusho yena.


Uthi kuningi okuzobhekwa kule ngqungquthela okubalwa ukubhekwa kobudlelwano bayo nezinye izinyunyana, wukusebenza kweNatu ekubambisaneni nazo zonke izinhlaka zezemfundo namaqhinga okukhuliswa kwayo. “Konke sekumi ngomumo futhi kasikho isikhundla okungeke kuqhudelanwe kusona, ngoba sifuna amalungu akhethe ngokukhululeka ukuze inyunyana iholwe ngentango yeningi. “Indlela okusetshenzwa ngayo kwiNatu wukuthi bonke abantu bazizwe bebalulekile, zonke izithunywa ezinezifiso zingenele izikhundla,” kusho uMnu Malinga. Isikhundla sikamengameli esibanjwe nguMnu Malinga, savuleka emuva kokudlula emhlabeni kukaMnu Allen Thompson ethathwa wukhuvethe. mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleKuqokwe amakhosi azolawula isimo ngosuku lomcimbi weSilo
Next article‘Bathunyiwe abaxova uZulu noShembe’