Kwehlukene imibono kushona uTP Joshua

816
UMFU TB Joshua weSynagogue Church of all Nations (SCOAN), oshone ngemuva kokugula.

THANDEKA NGOBESE

IHLUKENE imizwa kubantu ngokushona komfundisi wodumo lwezimanga eNigeria, uTemitope Balogun “TB” Joshua weThe Synagogue Church of all Nations (SCOAN). 

UMfu TB Joshua ushone 

ngoMgqibelo ngenxa yokuxinwa wukugula okungadalulwanga. 

Isitatimende esithunyelwe yiba-ndla lakhe, sithi uzokhunjulwa ngothando abenalo kubantu nokuzinikela kwakhe ekusebenzeleni iNkosi. 

“UNkulunkulu uthathe isisebe-nzi sakhe esichithe impilo yaso yonke simsebenzela,” kusho lesi sitatimende. 

UMfu Joshua uzokhunjulwa ngesigameko sangomhla ka-12 kuMandulo (September) 2014, esa-duma umhlaba wonke, lapho kwa-bhidlika khona ibhilidi lebandla lakhe eNigeria, kwafa inqwaba abantu baseNingizimu Afrika abangaphezu kuka-80, ababeyofuna usizo kuleli bandla. 

Esigamekweni sakamuva, uke watshela umhlaba kwiYoutube ukuthi welaphe abesilisa abatha-ndana nabobulili obufanayo, bayi-shiya le mpilo. Ngonyaka odlule uke waveza ukuthi uyakwazi ukukhuculula iCoronavirus emzimbeni womuntu. Ibiyehlukene imibono ezinkundleni zokuxhumana ngokudlula kwale nceku.

Bephawula kanje abantu kuFacebook: Khwathelani Mukwevho: Siyabonga ukuthi naye ugcine eshonile ayojoyina abafowethu abaphelela kuleliya bhilidi laseNigeria.

Mthetheleli Sidthole: Lona nguDavide, ngiyambonga uNkulunkulu ngokumazi. Le ndoda ikulwile ukulwa okuhle, manje isiyohlala noNkulunkulu, ithole imiqhele yayo, ngokusindisa abantu ukuba bangayi esihogweni.

Charles Mosweu: Seluze lwakufikela usuku lwakho lokwahlule-lwa, sikufisela inhlanhla kulezo zono zakho.

Tumelo Khosified Mash: Bengingakholelwa endleleni abeyisebe-nzisa ukukhipha amadimoni, kodwa bengimthanda ubuyena, emuhle futhi efundile. Ngikhulekela ukuthi bathole amandla abomndeni ngokunjalo nebandla kulesi sikhathi esinzima abakuso.  

Previous articleBazobuyela ngokugcwele ezikoleni abafundi bamabanga aphansi
Next articleKudlule obeyisikhulu seDowns, uThuswa