Kwethulwe izinhlelo zokuxazulula inkinga yamanzi KwaNongoma

114

LUCKY CAIN

KWETHULWE osonkontileka abazoqala umsebenzi wokufaka ompompi emakhaya awu-961 kuwadi 5 eMandlakazi, KwaNongoma ngoMgqibelo ngesikhathi iMeya kaMasipala waseZululand uMfu Thulasizwe Buthelezi enze umcimbi wokwethula izinhlelo zokusebenza zoMkhandlu awuholayo.

UMfu Buthelezi uqale usuku lwangoMgqibelo ngokuhambela endaweni yaseMngamude kuwadi 1 lapho ethule khona uhlelo olubizwa ngeMngamude Water Reticulation okuzohlomulisa imizi ewu-181 athe ludle R16 million. Ngemuva kokwethula lolu hlelo ube esedlulela Esiphambanweni lapho ethule khona osonkontileka abazoqala umsebenzi wokufaka ompompi emagcekeni emizi yabantu. Uthe iningi labazohlomula yilabo abakhele uwadi 2 no-5 njengoba ipayipi elikhulu lamanzi bese lifakiwe kanti obese kusele wukuthi abantu bathole amanzi emagcekeni abo.

UMfu Buthelezi uthe isabelo mali somkhandlu awuholayo, sizogxila kakhulu ezintweni ezintathu njengoba amanzi aseqhulwini bese kuba ezolimo nezinhlekelele. Kulo mcimbi uphinde wethula nesabelo mali sonyaka wezimali esizoqala ngoNtulikazi (July) nonyaka. Ukhale ngokwehla kwaso njengoba ethe sehle ngo-R254 million safinelela ku-R1.3 billion ibikade iwu-R1.5 billion.

Uthe lesi sabelo mali sincane uma siqhathaniswa nezidingo zomphakathi waseZululand. Uthe nakuba sisincane, kodwa bakwazile ukuthi bethule izinhlelo ezicacile kuwona wonke amawadi awu-23 aseZululand. UMfu Buthelezi uphinde wahlomulisa nabantu abasha nabesifazane abangena kwezamabhizinisi njengoba kunabahlomulise ngemishini yokuthunga, izitofu namabhodwe okupheka, yizimpahla zebhizinisi le-salon elihlanganisa izihlalo izibuko, imishini nezokugeza nokugcoba amakhanda. Abanye abantu abasha bahlonyuliswe ngemishini yokugunda utshani kanti abasalanga ngaphandle nalabo abenza ezemidlalo njengoba kukhona abahlonyuliswe ngamajezi ebhola likabhutshuzwayo nelomnqakiswano.

UNkk Ntombenye Dlamini wasesigodini saseGongololwane uchaze inkinga yamanzi njengebiyinkinga kakhulu njengoba namaloli athutha amanzi abebuya engafiki nokwenza bazithole bebhekene nenkinga. Uthe kuyamjabulisa ukuthi sekukhona uhulumeni akwenzayo ukulungisa le nkinga. Uthe unethemba ngoba bese kunesikhathi ikhulunywa indaba yamanzi, kodwa kungenzeki lutho. UMfu Buthelezi the okuhle ngalezi zinhlelo zokuletha amanzi KwaNongoma luzophinde lakhe namathuba emisebenzi njengoba eveze ukuthi kuzoqashwa abantu bendawo abazohola imali ewu-R200 ngosuku. Ubonge umphakathi, amakhosi nabantwana baseNdlunkulu ngokubambisana noMkhandlu ukuqinisekisa ukuthi inkinga yamanzi KwaNongoma iyaxazululeka.

Previous articleBakhala ngoFata ‘ophuce amandla’ ikomidi elibhekelele imali yebandla
Next articleKoze kube nini siphila njengamaphuphu ezinyoni?