Kwexwayisa nge-pink eye esisabalele eThekwini

899

THANDI ZONDI

UNGQONGQOSHE wezeMpilo KwaZulu-Natal, uNkz Nomagugu Simelane ugqugquzela inhlanzeko emphakathini ukuze kugwemeke igciwane elihlasela amehlo/ uphenyane elaziwa ngele-pink eye okubikwa ukuthi selisabalele kwezinye izingxenye zeTheku. Osekuqinisekisiwe ukuthi bahlaselwe yilenkinga yamehlo babalelwa ku-161 kusukela zingu-26 kuNhlolanja (February) nonyaka. Eminye yale mibiko ngeyase Clairwood Hospital (55), KZN Children’s Hospital (50) Cator Manor Health Center (39), McCord Hospital Hospital (15) naseHalley Stott Clinic (2).

UNkz Smelane uthi kungagwemeka ukusabalala kophenyane ngokuqinisekisa ukuthi ugeza izandla zikhathi zonke, ukungasebenzisi ithawula elilodwa lobuso, okokuzicwala kwamehlo noma umcamelo.
“Njengoba sezinisekisiwe izibalo ze-pink eye kwezinye zezindawo ezakhele iTheku, sinxenxa bonke abanezimpawu zaleli gciwane ukuba bangahlali ekhaya kodwa bavakashele emtholampilo oseduze. Ngesikhathi seCovid-19 sasesinemikhuba eminingi emihle yenhlanzeko njengokugeza izandla ngensipho namanzi noma nge-sanitizer. Yilezo zinto okumele sizijwayeze nazo futhi.”

Previous articleKukhuthazwa intsha ukufaka izicelo zobuthishela kwamanye amazwe
Next articleIchithiwe eyekhadi eli-blue kunobhutshuzwayo