Kwexwayiswa amaqili azama ukungenela iComrades ngobugebengu

230

MZWAMANDLA ZONDI 

KUXWAYISWA amaqili athumela izikhathi okungezona, ngenhloso yokubamba iqhaza kwiComrades Marathon yalo nyaka ezokuba mhla ka-9 kuNhlangulana (June), isukela eMgungundlovu isongwe eThekwini. 

I-Comrades Marathon Association (CMA) ithi ihoxise imingenelo yabasubathi abangaphezulu kuka-50 abathumele imininingwane enobuqili ezicelweni zokuba yingxenye yomjaho walo nyaka -ongenelwe ngabasubathi abangaphezulu kuka-20 000. 

Ithi kulaba basubathi, abawu-58 abathumele imininingwane engamanga, kanti abawu-16 kutholakale ukuthi bacele abanye ukuba babagijimele ukuze babe nezikhathi ezinhle, bafakwe nakuma-batch angconywana. 

Abanye basolwa ngokuthumela izikhathi okungezona abazigijimile kanti abanye benza i-relay (bagijima beshintshana).

U-Ann Ashworth, oyi-operations manager yeCMA, unxuse abasubathi ukuba baqinisekise ukuthi bathumela izikhathi eziqondile. 

Uthe bonke abatholwe benecala lokwenza lokhu, ngeke babe yingxenye yalo mjaho.

Kuzokhumbuleka ukuthi nyakenye babe ngaphezulu kweshumi abasubathi abenqatshelwe ukuba yingxenye yalo mjaho ngenxa yokuzama ukuwungenela ngobuqili. 

Bagixatshezwe ngeminyaka engaphezulu kwemithathu bengalibambi iqhaza kulo mjaho.

Usuku lokuvala ukuthumela imininingwane yokubamba iqhaza emjahweni walo nyaka, wumhla ka-6 kuNhlaba (May) kanti kudingeka ukuba abasubathi bagijime i-42km kuya phezulu ukwenza izikhathi. 

Abasubathi abenze u-2:59:59 bazongena kwi-batch A, u-3:19:59 (batch B), u-3:59:39 (batch C), u-3:59:59 (batch D), u-batch E (green number – okungabasubathi asebegijime lo mjaho amahlandla angaphezulu kweshumi – u-4:19:59 (batch F), u-4:34:59 (batch G), u-4:49:59 (batch F). 

Izikhathi zokubamba iqhaza kulo mjaho kazifani, kuya ngebanga obulenza.

Previous articleZiyohlala zethulwa izinkulumo kodwa kungashintshi lutho kwabamnyama
Next articleKuhlongozwa umthetho wokujezisa abaqashi abafonela izisebenzi ezisekhefini